Category: <span>Class Project</span>

Hardware Review: VIVE Tracker 2.0 (2018)

Vive Tracker เป็นอุปกรณ์ติดตามการเคลื่อนไหวแบบไร้สายสำหรับ VR เพื่อใช้ในการจับการเคลื่อนไหวของร่างกาย สามารถติดตามจุดสำคัญอย่าง ช่วงลำตัวหรือตามข้อเท้าหรือใช้เป็นเซนเซอร์ที่ใช้ติดสิ่งต่างๆ เพื่อให้กลายเป็นวัตถุในโลกเสมือนจริง Specification อุปกรณ์ภายในกล่อง รายละเอียดของ Vive Tracker How to Pair Tracker state of VIVE Tracker การติด VIVE Tracker เข้ากับอุปกรณ์เสริม หมุนให้แน่นจนกระทั่ง Vive Tracker ยึดเข้าที่อย่างแน่นหนา (Pogo Pin รองรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์เสริมที่ต่ออยู่ การประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ น.ส.สุภาวดี …

Class Project : Rubik solving by using machine vision and 2 units of 6 DOF serial robot (4th Group)

Members ธีรพจน์ แซ่ลิน64340700408 (Poj) กิตติพันธ์ เชษฐ์รัมย์65340700401 (Mek) ณัฐกร บัณฑิตขจร65340700404 (Sun) อาทิตย์ ศักดิ์สิทธิพิทักษ์65340700407 (Pia) Objectives 1. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ Forward and Inverse Kinematic (position) ในการควบคุมหุ่นยนต์ (Servo motor) 2. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ Velocity Analysis Jacobian and Trajectory Planning ในการควบคุมหุ่นยนต์ (Stepper motor) …

Software Review – EEGLAB Toolbox

What is EEGLAB Toolbox? EEGLAB เป็นเครื่องมือสำหรับการประมวลผลสัญญาณคลื่นสมองจาก EEG หรือสัญญาณกล้ามเนื้อ EMG ที่สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบอิสระ (ICA) การวิเคราะห์เวลา/ความถี่ของสัญญาณได้ โดย EEGLAB เป็นที่นิยมอย่างมากในการใช้วิเคราะห์สัญญาณคลื่นสมองเนื่องจากตัว EEGLAB นั้นสามารถวิเคราะห์สัญญาณจากหลายแหล่งได้พร้อมกันและมี GUI interface ใน MATLAB ที่สามารถใช้งานได้ง่าย อีกทั้งตัวของ EEGLAB เองก็ยังมี feature ที่ช่วยในการวิเคราะห์สัญญาณไม่ว่าจะเป็น การทำ ICA, การแสดง Time-Frequency ของสัญญาณและการทำ Spectral analysis ของสัญญาณคลื่นสมอง …

Hardware Review – UNICORN HYBRID BLACK

What is UNICORN HYBRID BLACK เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการรับข้อมูลสัญญาณคลื่นสมองโดยอาศัยการรับค่าสัญญาณไฟฟ้าจากการทำงานของสมองโดยรับสัญญาณที่บริเวณหนังศีรษะ (EEG) ซึ่ง UNICORN HYBRID BLACK เป็นผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท g-tec ที่ออกแบบมาเพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถสวมหมวก EEG Cap และสามารถนำสัญญาณคลื่นสมองมาประมวลผลได้ Hardware Specific Electrode ของ EEG ตัวนี้จะมี 8 channel ที่จะทำรับสัญญาณคลื่นสมองจากบริเวณต่างๆ และจะมี reference channel ที่จะทำการติดบริเวณด้านล่างของติ่งหูทั้งของฝั่งเพื่อเอาไว้เป็นตัว reference กับ channel ที่เหลือ Software …

Software Review: SOLIDWORKS Photoview360 + Visualize

SOLIDWORKS คือ โปรแกรมซอฟต์แวร์ออกแบบสำหรับงานด้านวิศวกรรม เช่น ชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งสามารถจำลองเป็นโมเดลสามมิติได้ และสามารถนำโมเดลที่ใช้ออกมามาทำการวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ ทางวิศวกรรมเพื่อจำลองสิ่งแวดล้อมเพื่อทดสอบสิ่งต่างๆได้ด้วย SOLIDWORKS จึงจัดว่าเป็นทั้งโปรแกรมทั้งจำพวก Computer aided design (CAD), Computer-aided manufacturing (CAM) and Computer-aided engineering (CAE) เนื่องด้วยความอัตถประโยชน์ของตัวมันด้วยนั้นเอง นอกเหนือจากการออกแบบหรือทดสอบงานต่างๆทางวิศวกรรมแล้ว SOLIDWORKS ยังมีความสามารถในการจำลองภาพ 3 มิติแบบเสมือนจริง ซึ่งถูกนำเสนอในชื่อ SOLIDWORKS PhotoView 360 …

Hardware Review : 3D Scanner

3D Scanner หรือ เครื่องสแกน 3มิติ คือเครื่องเก็บข้อมูล 3 มิติ จากวัตถุ, โมเดล, สิ่งของ, คน รวมถึงสถานที่ก็ได้ ผลที่ได้คือ ไฟล์ 3 มิติ ในรูปแบบ Polygon, 3D Mesh ซึ่งข้อมูลที่ได้ จะเป็น Node เล็กๆ มาต่อกันจนเป็น Point Cloud ซึ่งก็คือข้อมูลดิบที่เกิดขึ้นจากการแสกนโมเดลสิ่งของ โดยจะมีลักษณะเป็นจุดๆมาต่อกัน ซึ่งจะให้ข้อมูลของวัตถุที่มีทั้งมิติกว้าง, ลึก, สูง x-y-z ความละเอียดความแม่นยำของไฟล์ที่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของ …

Hardware Review : Azure Kinect DK

อุปกรณ์ภายใน Microsoft Azure Kinect เทคโนโลยีภายใน Microsoft Azure Kinect กล้อง Azure Kinect develop kit เป็นอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนามาจากบริษัท Microsoft สร้างมาสำหรับนักพัฒนาเพื่อนำไปใช้ในงานด้านต่างๆโดยเทคโนโลยีภายในกล้อง Azure Kinect develop kit จะมีดังนี้ https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/speech-service/speech-sdk สรุปผล ในการประยุกต์สำหรับการใช้งาน Azure Kinect develop kit เนื่องจากเทคโนโลยีภายใน Azure Kinect develop kit ที่นำประยุกต์ในการต่อยอดและใช้งานได้หลากหลายรูปแบบจึงทำให้สามารถนำไปประยุกต์ได้กับหลายอุตสาหกรรมเช่นด้านสุขภาพสื่อบรรเทิงและถูกนำไปใช้กับโรงงานและการใช้งานร่วมกับหุ่นยนต์ได้ โดยเนื่องจากมีเทคโนโลยี …

Software Review : Hololink

Hololink เป็นเว็บไซต์สำหรับสร้างและแสดงผลในรูปแบบของ AR โดยที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกโมเดล รูปภาพ วิดีโอ คลิปเสียงเพื่อให้สามารถแสดงผลตามที่เราสร้างได้โดยที่เราสามารถเลือกรูปภาพเพื่อใช้สำหรับการ Track ด้วยกล้องโทรศัพท์ของเราเพื่อแสดงผล AR บนเว็บไซต์ที่ได้รับมาจาก QR Code ได้ทันที Hololink ถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสร้างแอพพลิเคชั่น AR โดยภายในเว็บไซต์จะมีการสร้าง Scene ต่างๆ สำหรับการแสดงผล , diagram สำหรับแสดงการเปลี่ยน Scene , การสร้างปุ่มและหน้าต่าง UI , การนำไฟล์รูปภาพเสียงและโมเดลมาจากภายนอก , การแสดงผลบนเว็บไซต์ผ่านการ Track รูปภาพ ขั้นตอนการใช้งาน …

Software Review: libnifalcon

libnifalcon คือ open source library สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการใช้งาน Novint Falcon Haptic Device โดย Library นี้สามารถใช้ได้ทั้งบนระบบปฎิบัติการ window และ linux โดยสำหรับบทความนี้จะยกตัวอย่างการใช้งานบน linux (ubuntu) เป็นหลัก Library Requirements How to install library สำหรับ ubuntu ให้ทำการเปิด terminal และพิมพ์คำสั่ง เพื่อใช้ในการ clone github library …