MASTERMIND METAVERSE

MASTERMIND METAVERSE คือเกมที่ให้ผู้เล่นจัดเรียงและตำแหน่งของสีให้ถูกต้อง โดยสามารถเล่นแบบ Multiplayer ได้ เมื่อเล่นแล้วมีการเปลี่ยนสีภายในเกมจะส่งค่าไปให้ตัวเครื่องในโลกจริงเปลี่ยนสีตามไปด้วย และเมื่อมีการเฉลยเกิดขึ้นจะมีระบบในการควบคุม Motor ในการเปิดเฉลย พร้อมด้วยระบบการ Streaming ให้สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาดูตัวเครื่องจริงที่อยู่ในตึก FIBO สมาชิกผู้จัดทำ 1.นักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม โครงการ WiL ปีการศึกษา 2565 ณัฐชนน เทวะวโรดม ณัฐวรา นาคีสถิตย์ รังสิมันต์ เอมโอช สัณห์ศิวัช เกื้อกูลสง สุพรรษา เทียนทอง กฤษฎา วิรัชมงคลชัย ชานน คำวิลัยศักดิ์ 2.นักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม …

The use of IFTTT protocols : Remind Me So You Don’t Forget

Members วัตถุประสงค์ เพิ่มความรู้เรื่องของระบบ IFTTT และทำให้เข้าใจและการปรับใช้ในโลกจริง Scenario การทำงานหลักๆ ของ IFTTT จะเป็นรูปแบบของคำสั่งต่างๆ ที่สามารถใช้จัดการการทำงานและรับส่งข้อมูลต่างๆ ของแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต Design Flow Chart ของระบบ IFTTT กับการทำงานของระบบ Implementation การใช้ IFTTT ในการหาและรวบรวมข้อมูลจากยูทูปให้แจ้งเตือนเข้าแอพพลิเคชั่นไลน์ การใช้ IFTTT ในการหาและรวบรวมข้อมูลจากช่องทางผ่าน Reddit ซึ่งเป็นแพลดฟอร์มเกี่ยวกับกลุ่มต่างๆ ที่มีความชอบเหมือนกันให้ส่งเข้าไลน์ Flow Chart สรุปการทำงานของ IFTTT โดยมีการป้อนข้อมูลเป็นตัวเป้าหมายของคำสั่ง การใช้ IFTTT …

Lazy Lamp With Digital Twin

ผู้จัดทำ นายกวีวัฒน์ สว่างรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ในการเปิด-ปิดหลอดไฟ ภาพรวมของระบบ คือ User จะเข้าใช้ ระบบ LazyLight เเล้ว ไปเปิด-ปิดหลอดไฟที่ตึก FIBO การออกแบบ System Design Software Design ของระบบ คือ จะรับค่า Input จากคีย์บอร์ดเเละนำไปแสดง Action ต่างๆ ภายในโปรเเกรม ไม่ว่าจะเป็นการเดินไป-มาและเปิด-ปิดไฟตาม Flow Chart นี้ Software Design …