Tag: <span>Teleoperation</span>

META MOBOT

Introduction META MOBOT ระบบควบคุมหุ่นยนต์ผ่าน Metaverse ซึ่งผู้ที่มีความสนใจจะได้เพลิดเพลินไปกับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นในมุมมองห้องควบคุมภายในตัวหุ่นยนต์ สามารถควบคุมหุ่นยนต์ในโลกความเป็นจริงผ่าน Metaverse โดยการทำภารกิจ ควบคุมแขนกลหุ่นยนต์หยิบลูกบอลจากจุดเริ่มต้นและควบคุมให้ตัวหุ่นเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมาย ซึ่งแต่ละเป้าหมายจะมีอุปสรรคในการทำภารกิจที่แตกต่างกันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มาเป็นกลุ่มยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมแบบจับคู่ (Multiplayer) เพื่อช่วยกันทำภารกิจ เพิ่มความสนุกและเพลิดเพลินให้กับเหล่าผู้เล่น META MOBOT พัฒนาต่อยอดมาจาก Teleoperated Mobile Manipulator ถูกออกแบบเอาไว้สำหรับใช้ในการเดินชมนิทรรศการใน FIBO ผ่านช่องทางออนไลน์ กล่าวคือ ผู้ชมสามารถเข้ามาชมนิทรรศการของ FIBO ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน หรือที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต โดยผู้ชมจะควบคุมหุ่นยนต์ให้เดินไปตามจุดแสดงผลงานต่าง ๆ และสามารถหยิบจับสิ่งของได้ด้วยแขนกลที่อยู่บนตัวหุ่นยนต์ อีกทั้ง ผู้ชมท่านอื่นยังสามารถรับชมการทำงานของหุ่นยนต์ และนิทรรศการ ผ่านมุมมองต่าง …

TeleRobot

ในการออกแบบโครงสร้างอาคารนั้นจะต้องคำนึงถึง การใช้งาน รูปแบบที่เป็นเอกลักษ์ และที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยของโครงสร้างที่จะคอยรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่าง ๆ ในงานทางด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบโครงสร้างนั้นจะต้องได้รับการทดสอบว่ามีความทนทานต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวหรือไม่ ผู้จัดทำจึงได้คิดที่จะศึกษาและพัฒนาโปรแกรมที่สามารถออกแบบและจำลองการเกิดแผ่นดินไหวได้ สมาชิกผู้จัดทำ นายธนภัทร อัศวนภานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน นายสายฟ้า มีทอง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในภาควิชาสถาปัตยกรรม ในการจำลองโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในสถานการณ์แผ่นดินไหว ใช้เป็นสื่อการสอนพื้นฐานสำหรับเยาวชนที่สนใจในเรื่องโครงสร้างและการออกแบบอาคารได้ทดลองและศึกษาผ่านทางโปรแกรม ภาพรวมของการทำงาน ใช้ MQTT Dashboard ส่งข้อมูลไปที่ MQTT cloud และส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมโปรแกรม Unity การนำเสนอผลการออกแบบ Flow Chart ของระบบ ตัวอย่างโค้ดที่ใช้เขียน ผลการทดลอง Tele …

Virtual Tour

สมาชิก ณัฐภัทร งามสมพงษ์กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา พีรัชชัย เเช่มวงษ์กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เพิ่มเติม อ่านข้อมูลเพิ่มใน github ของผู้ออกแบบและพัฒนาระบบที่นี่ [Link]