บันทึกการปฎิบัติงานประจำวัน โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 18 โดย พีรวิชญ์ ศิริเศรษฐ์

สวัสดีครับ ผม นาย พีรวิชญ์ ศิริเศรษฐ์ มาจากโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 18 กลุ่มวิจัย หุ่นยนต์เเละระบบอัตโนมัติ Blog นี้จะเป็นการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวันตลอดโครงงานวิจัยตลอด 2 สัปดาห์ Canva Presentation : https://www.canva.com/design/DAGBXiAaJjE/yV_3ubdwFThpNmDWitx0Zw/edit วันที่ 25 มีนาคม 2567 วันนี้เป็นวันเเรกที่ผมได้เข้ามาที่ Lab ของ FIBO หรือ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ได้เจอกับ อาจารย์ สยาม เเละพี่ๆนักวิจัยของ HCI LAB …

Class Project : Lidar bot for maze solving (SNC Group)

สวัสดีครับ วันนี้จะมาแบ่งปันความรู้ที่ได้รับจากการทำโปรเจ็คในวิชา Computer programming for robotics กันครับ ก่อนอื่นเลยโจทย์ที่ได้รับคือ Project ของรายวิชานี้เน้นที่การคิดเชิงอัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรม นักเรียนออกแบบเขาวงกต 4000×4000 mm. ที่เรียบง่าย Algorithm ที่ใช้ Dept First search เป็น Algorithm หลักที่ใช้ในการหาเส้นทางที่ดีที่สุด โดยหลักการที่นำมาใช้เป็นดังนี้ 1.สำรวจเส้นทางโดยรวมโดยใช้หลักการให้ robot วิ่งโดยมีการเรียงลำดับความสำคัญดังนี้ โดยตัวแปรที่ใช้ในการเก็บค่าเส้นทาง เราจะใช้ array 2 มิติในการเก็บ โดยมีสองตัวแปรคือ visited: เป็น array …

Cooling system for Factory

Dashboard แนวคิดการประยุกต์ใช้ การประยุกต์ใช้ Internet of Things ในการควบคุมความเร็วพัดลม ผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟน โดยมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ในที่นี้สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง แบบ LAN และ WIFI เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานและการเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เราจำเป็นต้องสั่งการต่อไป ทั้งนี้ในการทำงานส่วนใหญ่จะมีศูนย์ควบคุมหลัก คือ Raspberry Pi เป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถเชื่อมต่อกับจอมอนิเตอร์ คีย์บอร์ด และเมาส์ได้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม หรือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน Spreadsheet Word Processing ท่องอินเทอร์เน็ต ส่งอีเมล หรือเล่นเกมส์ …

IoT Control LED with Raspberry pi and Node red display temperature by dashboard

1. เพื่อศึกษาการสั่ง Start – Stop เครื่องจักรในสายการผลิตผ่านระบบ Internet 2. เพื่อศึกษาการรับ-ส่งสัญญาณจาก sensor ในสายการผลิตผ่านระบบ Internet https://drive.google.com/drive/folders/15Wv_EZlP_SBeDMuAsbzrBixlvnaDG817?usp=sharing

IoT Project For Community : Robot arm connected with Node-red

สวัสดีครับทุกคน วันนี้ขอมานำเสนอตัวอย่างวิธีการเชื่อมต่อ ROBOT ARM กับ NODE RED โดยใช้การสื่อสารผ่าน Modbus กันครับ ตัวอย่างโปรเจ็กจะเป็นอย่างไรนั้น ไปดูกันเล้ยย… อธิบายภาพรวม ตัวอย่างของระบบนี้จะขอเล่าภาพรวมของระบบก่อนครับ โดยระบบเริ่มต้นจากการมีกล่องที่มีการติดแถบแม่เหล็ก RFID ซึ่งเป็นตัวอย่างทั่วไปของการติดที่กล่องสินค้าต่างๆ จากนั้นเมื่อกล่องนี้วิ่งมาถึงจุดที่มีการติดตั้งเครื่องอ่านรหัสใน RFID เครื่องก็จะอ่านสัญญาณ และส่งข้อมูลให้กับ PLC ซึ่งเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสาร PLC จะหาช่องการวางในพื้นที่ที่ว่าง และทำการสั่งให้ ROBOT ARM ย้ายกล่องไปที่ที่ว่างอยู่ ในเวลาเดียวกัน PLC จะติดต่อสื่อสารกับโปรแกรม Node-red ที่เขียนขึ้น เพื่อให้ …

การสั่งงานการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์โดยใช้การควบคุมผ่านระบบไอโอที

ผู้จัดทำ ที่มาและความสำคัญ : ปัจจุบันระบบไอโอทีมีการพัฒนาและเติบโตในการใช้งานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและวงกว้าง ส่งผลให้เทคโนโลยีหลายๆ อย่างมีระบบไอโอทีเป็นส่วนประกอบ ดังนั้นทางทีมผู้จัดทำจึงมีความต้องการศึกษาการสื่อสารผ่านระบบไอโอทีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการควบคุมหุ่นยนต์ในการเคลื่อนที่และรับสัญญาณจากเซนเซอร์เพื่อมาแสดงผลผ่าน Dashboard วัตถุประสงค์ : 1.ศึกษาการสื่อสารผ่านระบบไอโอทีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ 2.ศึกษาการรับค่าจาก sensor และส่งค่าผ่านระบบไอโอทีเพื่อนำมาสร้าง Dashboard ในการแสดงผล หลักการทำงานของ MQTT จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน MQTT Broker  ทำหน้าที่เป็นคนกลาง โดยรับข้อมูลว่าใครจะเป็น Publisher เพื่อส่งข้อมูลใดๆ หรือรับข้อมูลว่าใครจะเป็น Subscriber เพื่อสมัครรับข้อมูลใดๆ โดยตัว Broker จะ forward ข้อมูลไปให้อุปกรณ์ต่างๆ …

การพัฒนาเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติควบคุมผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

ปัจจุบันแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์นิยมเลี้ยง ซึ่งแมวจะมีพฤติกรรมกินอาหารถี่ตลอดทั้งวัน และยังมีการใช้พลังงานสูงในช่วงกลางคืน แต่เนื่องจากผู้เลี้ยงแมวหลายท่านอาจมีข้อจํากัดในด้านเวลาและสถานที่ทําให้ไม่สามารถให้อาหารแมวได้ตามเวลาและปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงไม่สามารถรับรู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ของแมวในช่วงเวลาที่ผู้เลี้ยงไม่อยู่บ้าน ดังนั้นการพัฒนาเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติที่สามารถควบคุมผ่านเว็บแอปพลิเคชันจะช่วยให้ผู้เลี้ยงมีความสะดวกสบายมากขึ้น สมาชิกผู้จัดทำ นางสาวณภัทร เสรีรักษ์ โครงการ วมว. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ปีการศึกษา 2564 นางสาวภาวิดา ผุสดีโสภณ โครงการ วมว. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ปีการศึกษา 2564 นายสิงหา จุลจันทร์ โครงการ วมว. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ปีการศึกษา 2564 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติแบบควบคุมผ่านเว็บแอปพลิเคชันได้ เพื่อศึกษาผลการทํางานของเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติควบคุมผ่านเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการใช้งานโดยกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน ภาพรวมของการทำงาน เครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัตินี้สามารถควบคุมผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งพัฒนาโดยใช้เครื่องมือ …

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้การทำงานของระบบโรงงานอัจฉริยะขั้นพื้นฐาน

ในปัจจุบัน เทคโนโลยี หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และระบบอัจฉริยะ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น โดยเทคโนโลยีดังกล่าวถูกนำมาพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับสังคมในหลากลายด้าน หนึ่งในนั้นคือด้านอุตสาหกรรมโดยนำเข้ามาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต บริหารจัดการส่วนต่าง ๆ ในระบบ สมาชิกผู้จัดทำ นาย ธนินทร์ จันทรานุวัฒน์กูล โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย นายวิริทธิ์พล พูนนาค โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย นางสาวสาวิตรี สุนทรวิวัฒน์ โครงการ วมว. ปีการศึกษา …

FOBI

สารบัญ FOBI คืออะไร การออกแบบและพัฒนาระบบ ขั้นตอนการพัฒนาระบบ สมาชิก เพิ่มเติม FOBI คืออะไร FOBI คือหุ่นยนต์ที่ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้ สามารถรับคำสั่งเสียงภาษาไทยกับมนุษย์ได้และยังสามารถเชื่อต่อกับอุปกรณ์ IoT โดยคุณสมบัติของ FOBI มีดังนี้ พูดตอบโต้กับคนได้ หันหน้าตามคนได้ เล่นมุกตลกได้ ควบคุมอุปกรณ์ IoT ได้ *เป็นการศึกษาและพัฒนาต่อจากงาน Thesis ของนักศึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) การออกแบบและพัฒนาระบบ System Architecture System Overview ขั้นตอนการพัฒนาระบบ การเคลื่อนไหวของ FOBI …