TELE Robotic Operation with Virtual Reality

ที่มาเเละปัญหา  การทางานภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเช่น การติดต่อผู้ป่วยโรคติดต่อ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย นั้นมีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่างๆได้และแม้ว่าปัจจุบันจะมีการพัฒนา ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มความ สะดวกสบายในการท างานต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามปัญญาประดิษฐ์นั้นยังไม่สามารถทำงานที่มีความเสี่ยงต่างๆ เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดทำจึงนำ Human-Computer Interaction มาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยการใช้ Virtual Reality หรือ เทคโนโลยีภาพเสมือน ในการ ควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกล เพื่อลดปัญหาความไม่วางใจในการใช้หุ่นยนต์ทำงาน ลดความเสี่ยง ในการเข้าสู่พื้นที่อันตราย และควานเอนเอียงของปัญญาประดิษฐ์เนื่องจากการใช้ Virtual Reality ภายใต้ Human-Computer Interaction นั้น มนุษย์ส่วนใดส่วนหนึ่งจำเป็นต้องควบคุมหุ่นยนต์เช่น …

บันทึกการปฎิบัติงานประจำวัน โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 18 โดย กวิสรา ชาตะมีนา

26/03/2024 วางแผนปรึกษาเรื่องโครงงาน ว่าใครมีหน้าที่อะไรบ้างเเละเเบ่งเป็นทีม ในส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายคือ ส่วนของ Unity ฝั่งซอฟต์แวร์ แผนผังเเบบไม่ละเอียด ของหลักการทำงานของตัวระบบที่เราจะทำ (version 1) และได้มีการไปช่วยออกแบบตัวหุ่นยนต์เพิ่มเติมโดยได้เป็นรูปแบบดังนี้ 27/03/2024 วันนี้เป็นวันที่มีการวางแผนการทำงานที่ชัดเจนลงรายละเอียดหลักการทำงานมากขึ้น โดยทำเป็นแผนผังดังนี้ (version 2) โดยมีการเปลี่ยนการส่งรูปภาพเป็น Video รวมถึง WebRTC ได้มองเห็นภาพหน้าที่ของตัวเราในแผนผังที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเป็นในส่วนของ การรับภาพจาก Webcam ให้ทำการโชว์ใน Unity โดยในช่วงวันแรกจะศึกษาข้อมูลโปรแกรม Unity เป็นหลัก เนื่องจากไม่เคยใช้งาน Unity เลยทำให้ใช้เวลาในการศึกษาค่อนข้างนานโดยกินเวลาทั้งวัน เว็บไซต์เกี่ยวกับพื้นฐานของ Unity …

บันทึกการปฎิบัติงานประจำวัน โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 18 โดย นางสาว ณัชชา เงาประเสริฐวงศ์

day1 : brainstorming เรียนรู้เกี่ยวกับ HCI พวกเราพยายามมองให้กว้างโดยมองภาพรวมว่า HCI ในปัจจุบันถูกนั้นไปประยุกค์ใช้ในส่วนไหนบ้าง ทําให้พวกเห็นเห็นภาพเเละเข้าใจ HCL มากขึ้น จากนั้นภายในกลุ่มก็ช่วยกันมองหาปัญหาที่น่าสนใจ คิดหาวิธีเเก้โดยใช้เเนวคิด HCI day2 : process design and set up เมื่อ final ไอเดียกันเรียบร้อยเเล้ว พวกเราเริ่มคิดขบวนการทํางานในส่วนต่างๆ ทั้ง software เเละ hardware โดยเขียนออกเป็น flow chart การทํางาน ซึ่งสําหรับงานนี้จะเเบ่งเป็นสาน part …

บันทึกการปฎิบัติงานประจำวัน โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 18 โดย อรุษ แสงเจริญวนากุล

26/3/2024 Design of overall flow diagram The robot is control using VR consist of Obculus quest for controlling the movement of camera on robot and VIVE which tracking the action and movement of body for …

บันทึกการปฎิบัติงานประจำวัน โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 18 โดย ภูวเดช บัวผุด

สวัสดีครับ ผม นายภูวเดช บัวผุด มาจากโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 18 กลุ่มวิจัย หุ่นยนต์เเละระบบอัตโนมัติ ใน Blog นี้จะเป็นการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวันตลอดโครงงานวิจัยตลอด 2 สัปดาห์ วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567 จนถึง วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2567 วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567 วันนี้เป็นวันเเรกที่ผมได้เข้ามาที่ Lab ของ FIBO หรือ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม …

บันทึกการปฎิบัติงานประจำวัน โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 18 โดย พีรวิชญ์ ศิริเศรษฐ์

สวัสดีครับ ผม นาย พีรวิชญ์ ศิริเศรษฐ์ มาจากโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 18 กลุ่มวิจัย หุ่นยนต์เเละระบบอัตโนมัติ Blog นี้จะเป็นการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวันตลอดโครงงานวิจัยตลอด 2 สัปดาห์ Canva Presentation : https://www.canva.com/design/DAGBXiAaJjE/yV_3ubdwFThpNmDWitx0Zw/edit วันที่ 25 มีนาคม 2567 วันนี้เป็นวันเเรกที่ผมได้เข้ามาที่ Lab ของ FIBO หรือ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ได้เจอกับ อาจารย์ สยาม เเละพี่ๆนักวิจัยของ HCI LAB …

บันทึกการปฎิบัติงานประจำวัน โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 18 โดย พนธกร เข็มหนู

สวัสดีครับ ผม พนธกร เข็มหนู มาจากโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 18 อยู่ในกลุ่มที่ 2 หุ่นยนต์ ระบบอัติโนมัติ และเครื่องจักรกลผมและเพื่อนในกลุ่มอีก 6 คนได้จัดทำ TELE Robotic Operation with Virtual Reality หรือ ระบบควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกลด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง ซึ่งจะเป็นการใช้ VR ในการควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกลได้ โดย Blog นี้จะเป็นการบันทึกการปฎิบัติงานประจำวันในการทำโครงงานวิจัยตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – …

บันทึกการปฎิบัติงานประจำวัน โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 18 โดย อรชพร คงเจริญ

25/3/2024 เป็นวันแรกที่ได้เข้าแลปกลุ่มวิจัยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ทำการหาข้อมูลเพื่อมาเสนอแนวคิดในการสร้างproject ซึ่งตัวprojectนั้นควรมีความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์แก่สังคม 26/3/2024 เมื่อได้ไอเดียถึงprojectที่จะทำเเล้วก็วางแผนออกแบบโครงสร้างของหุ่นยนต์ให้มีfunctionที่เหมาะสม เเละลิสต์อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำงานเพื่อวางแผนการซื้ออุปกรณ์ โดยprojectของเราเป็นหุ่นยนต์ส่งยาในโรงพยาบาล มี2prototypes prototype แรกจะเป็นกระบวนการของการเคลื่อนที่และส่งภาพของหุ่นยนต์โดยหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ตามคำสั่งของHTC Vive tracker ส่งภาพจากwebcamไปที่raspberry pi ให้ oculus quest และprototype ที่สองจะเป็นกระบวนการของการส่งยาจากเภสัชให้กับผู้ป่วยผ่านตัวหุ่นยนต์ แผนผังกระบวนการทำงานของproject เราเป็นดังภาพนี้ โครงสร้างของprojectเป็นดังภาพ 27/3/2024 ทำการออกแบบ 3D printในส่วนของชิ้นส่วนที่ใช้ในการบรรจุยา (prototype สอง) และช่วยในการต่อวงจร 28/3/2024 สั่งซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน ช่วยในกระบวนการต่อวงจร ทำการศึกษาเรื่อง web …

การพัฒนาโลกเสมือนผสมความจริงควบคุมอุปกรณ์ผ่าน IoT

Mixed Reality มีความสามารถในการโต้ตอบกับวัตถุเสมือนในพื้นที่จริงและเสริมด้วยการจำลองสภาพแวดล้อมซ้อนไปในพื้นที่จริงแบบ Real Time สามารถบริหารจัดการพื้นที่และวัตถุเสมือนการทำ Mixed Realityให้มีการตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยการเชื่อมต่อผ่านระบบ IoT การเขียนรูปแบบและปั้นโมเดลปั้นด้วย Autodesk MAYA และประกอบสภาพแวดล้อมภายในรวมถึง สร้างระบบผ่านโปรแกรม Unity และวัตถุจริงบางวัตถุสามารถปรากฏในโลกเสมือนได้ มีการตอบสนอง Real Time การทำงานประสานกับ TCP ในการส่งข้อมูลให้กับ Node ESP8266 โดยตัวกลางส่งผ่านข้อมูลผ่าน WIFI สั่งให้ Relay โดยการต่อวงจรกับไฟบ้าน 220 V ทำงานเป็นตัวสวิตช์เปิดปิดไฟในโลกของความจริงด้วย โดยในขณะทำการใช้งานนั้นเราจะต้องส่วมใส่อุปกรณ์ HTC Vive …

การพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับการนำเสนอผลงานภายในห้องวิจัย Human-Computer Interface

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเริ่มมีความก้าวหน้าและมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ส่งผลทำให้การดำเนินชีวิตของมนุษย์มีความสะดวกสบาย และวิทยาการเหล่านี้ยังมีความสามารถที่จะทำงานที่ไม่เหมาะกับมนุษย์ เพื่อให้ผลที่ออกมามีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โครงงานนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างระบบสำหรับใช้ในการนำเสนอผลงานและงานวิจัยต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน HCI Lab ของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามได้โดยอัตโนมัติ เมื่อมีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมผลงานและงานวิจัยชิ้นต่าง ๆ ภายในห้องแล็บ โดยที่มนุษย์ไม่จำเป็นต้องออกมานำเสนอเองทุกครั้ง ซึ่งระบบจะใช้หลักการ Image Processing ในการตรวจจับ โดยระบบดังกล่าวจะใช้ Raspberry Pi 3 B + และ Camera Pi V2 ในการรับค่าข้อมูลเป็นภาพ ซึ่งจะใช้ OpenCV ในการประมวลผลภาพ ซึ่งจะประมวลผลหาคนภายในภาพที่กล้องตรวจจับได้ …