Class project : AR Telesorting system

AR Telesorting system คือระบบ sorting ผ่าน Augmented Reality ที่สามารถคัดแยกสินค้าและตรวจสอบสถานะการทำงานของsensor,actuator ว่ามีปัญหาหรือไม่ Augmented reality คืออะไร Augmented reality หรือ AR คือ การรวม สภาพแวดล้อมจริง กับ วัตถุเสมือน เข้าด้วยกันในเวลาเดียวกัน โดยวัตถุเสมือนที่ว่านั้น อาจจะเป็น ภาพ, วิดิโอ, เสียง, ข้อมูลต่างๆที่ประมวลผลมาจากคอมพิวเตอร์, มือถือ, เทปเล็ต, หรืออุปกรณ์สวมใส่ขนาดเล็กต่างๆ และทำให้เราสามารถตอบสนองกับสิ่งที่จำลองนั้นได้ โปรแกรมที่ใช้ Vuforia …

Enjoy Sheeping

เทคโนโลยี Augmented Reality หรือ AR เป็นเทคโนโลยีที่ผสานโลกเสมือน (Virtual World) เพิ่มเข้าไปในโลกจริงโดยผ่านการเชื่อมต่อด้วยซอฟแวร์ร่วมกับฮาร์ดแวร์ ทำให้เห็นภาพที่ปรากฎอยู่บนจอเป็นภาพสามมิติลอยอยู่เหนือผืนผิวจริง เทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ บนเครือข่ายออนไลน์ ทำให้ไม่ว่าอุปกรณ์จะอยู่ที่ไหนก็จะยังสามารถเชื่อมต่อกันได้อยู่ตลอด ผู้จัดทำจึงได้นำเทคโนโลยีทั้งสองมาสร้างสรรค์ผลงานที่ชื่อว่า Enjoy Sheeping สมาชิกผู้จัดทำ วัตถุประสงค์ เนื่องจากในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดทำให้ไม่สามารถไปออกกำลังกายในที่สาธารณะได้ แต่การออกกำลังกายที่บ้านก็อาจจะทำให้รู้สึกน่าเบื่อ ผู้จัดทำจึงคิดที่จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย มีความเข้าใจในเทคโนโลยี AR และ IoT มากขึ้น ภาพรวมของการทำงาน การนำสนอผลการออกแบบ …

AR Chemistry

ในการเรียนวิชา Chemistry ผู้เรียนหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นวิชาที่เรียนแล้วเข้าใจยาก เนื่องจากตำราเรียนมีลักษณะเป็นภาพ 2 มิติ ซึ่งอาจจะทำให้เห็นภาพโครงสร้างสารเคมีไม่ชัดเจน ผู้จัดทำจึงได้คิดที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนที่จะทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจโครงสร้างและมองเห็นภาพรวมของโครงสร้างสารเคมีได้มากขึ้น เห็นภาพรวมของโครงสร้างเคมี เข้าใจการเกิดสารประกอบมากขึ้น สนุกไปกับการเรียน สมาชิกผู้จัดทำ นายพุฒิพงศ์ เกียรติวุฒิ โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ภูริวัจน์ ตั้งฐิติสันต์ โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ศุภิสรา วงศ์พัฒนกิจ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาด้าน AR ให้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการผลิตสื่ออิเลกทรอนิกส์ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจการทำงานของธาตุต่างๆ ได้ สามารถเห็นภาพพร้อมทั้งเข้าใจการทำงานได้มากยิ่งขึ้น ภาพรวมของการทำงาน แอปพลิเคชันนี้สามารถใช้งานได้ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ โดยที่จะสร้างธาตุทั้งหมด 3 ธาตุ คือ …

AR Application for Developing Practice skills in Playing Music

ในปัจจุบันเครื่องดนตรีมีบทบาทต่อชีวิตของผู้คนเป็นจำนวนมาก หนึ่งในเครื่องดนตรีที่ผู้คนนิยมเล่นก็ คือ “เปียโน” เปียโนเป็นเครื่องดนตรีที่มีความหลากหลายของเสียงและใช้ในการฝึกฝนเทียบเสียงของนักดนตรี ในปัจจุบันมีแอปพลิเคชันสำหรับฝึกเล่นเปียโน แต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์และไม่สามารถบ่งบอกความผิดพลาดของผู้ใช้ได้ ผู้จัดทำจึงได้นำเทคโนโลยี AR มาประยุกต์ใช้ในการฝึกเล่นเปียโน สมาชิกผู้จัดทำ นางสาวนภัสสร เตชะสมบูรณากิจ นายชรันธร พิมลจินดา นายธนธานี โพธิ์นาค วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา Application ฝึกเล่นเปียโนด้วย AR เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ Application ในด้านประสบการณ์ของผู้ใช้ และในการเรียนรู้ฝึกฝนทักษะการเล่นเปียโน การนำเสนอผลการออกแบบ Hardware ประกอบด้วยกล้องโทรศัพท์ , Leap motion sensor และเปียโนทำหน้าที่เป็น Input …

การแสดงภาพสถานะของคิวบิตโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน

ในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมายที่ช่วยตอบสนองความต้องการของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล ทำธุรกิจ หรือการสื่อสาร ซึ่งการประมวลผลที่รวดเร็วนั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ตอบสนองให้ทำสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น “หน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูล” เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการเพิ่มความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล “ควอนตัมคอมพิวเตอร์” เป็นการพัฒนาที่จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล สมาชิกผู้จัดทำ นายธิติภัทร ฤทธิกุลสิทธิชัย โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย นางสาววรดี ชลนภาสถิตย์ โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย นายสิปปภาส เจริญกุล โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสร้างโปรแกรมแสดงภาพสถานะและการเปลี่ยนแปลงของ Qubit …