Robot Solve Rubik SNC Team

วัตถุประสงค์ของโครงการ สถานการณ์ของระบบ System Scenario 1.ออกแบบระบบให้เริ่มจาก วาง Rubik บนพื้นที่การทำงานของ Robot ทั้ง 2 ตัว เพื่อให้ Robot จับ Rubik ขึ้นมา 1 แขน 2.มี Camera Vision ติดด้านบน 1 ตัวเพื่อตรวจสอบระยะและสีของ Rubik ปัจจุบัน 3.พิจารณาจากสถานะปัจจุบันของ Rubik เพื่อใช้ Algorithm ใน Computer ในการประมวลผลผ่าน Camera …

Class Project: Teleoperation Control for Unitree Go1 Robot Dog

การควบคุมการเคลื่อนที่ของ Unitree Go1 Robot Dog ระยะไกลโดยการตรวจจับท่าทางของมือ หรือการสั่งงานด้วยเสียง โดยใช้ unitree_legged_sdk ในการสื่อสารระหว่าง PC กับบอร์ด Controller ผ่านคำสั่งที่เขียนลงในไฟล์ command.txt Objective System Performance System Scenario System Overview การทำระบบ Hand Tracking แบบ Real-time ด้วย MediaPipe Library ของ Google โดยการใช้งาน MediaPipe Hands …

Class Project : FOBI Application For Video Conference

Objective โปรเจคนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ Video Conference โดยการใช้หุ่นยนต์ FOBI เป็นสื่อกลางระหว่าง 2 ผู้ใช้งาน ผ่านแอพพลิเคชั่นที่ถูกสร้างด้วยโปรแกรม Unity และออกแบบระบบออนไลน์ด้วย WebRTC System Scenario เมื่อ User 1 ทำการกดเริ่มในโปรแกรม ก็จะทำการเปิด Video Chat แล้วส่งข้อมูลไปยัง Server ที่ถูกสร้างมาจาก WebRTC (สถานะปัจจุบันยังเป็น Localhost) แล้วทำการส่งข้อมูลไปยังหน้าจอหุ่นยนต์ปลายทาง เพื่อทำการสื่อสารกันระหว่าง User 1 และ 2 System Data …

Class Project: Master-Slave Control with force-feedback with Falcon

Master control with force-feedback with Falconจะเป็น project ที่จะทำการควบคุม object โดยการใช้ falcon haptics device ซึ่งเมื่อทำการควบคุม object นั้นๆ แล้ว หาก object เคลื่อนที่เข้าใกล้สิ่งกีดขวาง จะมีการส่งแรงมาที่ user โดย falcon haptics device จะฝืดลงเมื่อบังคับทิศทางการเคลื่อนที่ของ object ให้เข้าใกล้สิ่งกีดขวางนั้นๆ ซึ่งการควบคุมนี้จะทำการควบคุม object ที่จะถูก simulate ขึ้นมาใน computer …

Software Review: libnifalcon

libnifalcon คือ open source library สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการใช้งาน Novint Falcon Haptic Device โดย Library นี้สามารถใช้ได้ทั้งบนระบบปฎิบัติการ window และ linux โดยสำหรับบทความนี้จะยกตัวอย่างการใช้งานบน linux (ubuntu) เป็นหลัก Library Requirements How to install library สำหรับ ubuntu ให้ทำการเปิด terminal และพิมพ์คำสั่ง เพื่อใช้ในการ clone github library …

Class Project: Robot Teleoperation with Augmented Reality Virtual Surrogates

Inspiration reference: Robot Teleoperation with Augmented Reality Virtual Surrogates – HRI’19 – YouTube Class Project Overview ใช้แว่น oculus quest 2 ดูมือของผู้ใช้งานและตำแหน่งของหุ่นยนต์ และผู้ใช้งานสามารถชี้เพื่อมาร์คตำแหน่งจุดหมายให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปตำแหน่งดังกล่าวได้ อุปกรณ์ที่คาดว่าใช้ Software จุดประสงค์ ขอบเขตของงาน เนื่องจาก Oculus Quest 2 ไม่สามารถใช้ระบบ AR ได้หากยังไม่ Build and …

Progress Update Class Project

ภาพรวมของโปรเจ็ค เป็นเกมมุมมองบุคคลที่ 1 ที่ต้องให้ผู้เล่นสองคนมายิงลูกบอลไฟใส่กัน ผ่านการเล่นจาก Hololen’s 2 เพื่อให้ผู้เล่นได้สัมผัสประสบการณ์ที่สมจริงผ่านการมองโลกความเป็นจริงผสม หรือ Mixed Reality ที่วัตถุ 3D ที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ถูกซ้อนทับในโลกความเป็นจริง สิ่งที่ทำไปแล้ว ปัญหาที่พบ สิ่งที่จะทำต่อ การวัดผล ในการเก็บผลเราจะเก็บข้อมูล ดังนี้ 1. เรื่องการตอบสนองระหว่างผู้เล่นว่ามี Delay มากน้อยแค่ไหน ส่งผลต่อผู้เล่นหรือไม่ 2. การตอบโต้ระหว่างผู้เล่นกับวัตถุ ว่ามี position ที่ตรงกับหรือไม่ ทั้ง 2 ผู้เล่น

Minecraft VR on HTC Vive and Kat VR Treadmill

เพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมของคุณด้วยการเล่นเกมในโลกเสมือนที่มีความสมจริงมากขึ้น Minecraft VR เล่นMinecraft จากมุมองบุคคลที่ 1 ผ่านHTC Vive และ KAT Treadmill ผู้จัดทำ นายติณณ ผ่องจิตอำไพ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2565 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อทดสอบการใช้งานHTC Vive และ KAT Treadmill ในการเล่นเกมMinecraft2. เพื่อเก็บข้อมูลและสอบถามความพึงพอใจในการเล่นเกมแบบVRจากผู้ใช้งาน ภาพรวมของระบบ ขั้นตอนการทำงาน 1. ติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการทำงาน ได้แก่ SteamVR, KAT I/O และ …

Design and Develop an Interactive Virtual Aquarium

การวาดภาพละเลงสีเป็นหนึ่งในกิจกรรมศิลปะที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และช่วยฝึกประสาทสัมผัสระหว่างมือกับตา รวมถึงการแสดงออกทางความคิด ถ้าหากว่ารูปที่วาดนั้นสามารถเคลื่อนไหวและมีมิติได้ ก็จะสามารถเติมเต็มจินตนาการให้กับผู้วาดได้ไปอีกขั้น ผู้จัดทำจึงได้จัดทำงานวิจัยนี้ขึ้นมาเพื่อเติมเต็มจินตานาการและให้ความบันเทิงกับผู้เล่น ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ได้แสดงออกทางความคิดในหลาย ๆ ด้าน สมาชิกผู้จัดทำ นางสาวณัฏฐณิชา ศรสุวรรณรังสี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2564 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบ Interactive Virtual Aquarium เพื่อประเมินผลการใช้งานระบบ Interactive Virtual Aquarium ที่จะช่วยเติมเต็มจินตนาการและสร้างความบันเทิงของผู้เล่น ภาพรวมของการทำงาน วิธีการเล่น ผู้เล่นเลือกภาพสัตว์ทะเลที่ชอบตามที่ได้เตรียมไว้มา 1 ชนิดจากทั้งหมด 3 ชนิดแล้วให้ผู้เล่นระบายสี เมื่อผู้เล่นระบายสีเสร็จแล้ว …