Enjoy Sheeping

เทคโนโลยี Augmented Reality หรือ AR เป็นเทคโนโลยีที่ผสานโลกเสมือน (Virtual World) เพิ่มเข้าไปในโลกจริงโดยผ่านการเชื่อมต่อด้วยซอฟแวร์ร่วมกับฮาร์ดแวร์ ทำให้เห็นภาพที่ปรากฎอยู่บนจอเป็นภาพสามมิติลอยอยู่เหนือผืนผิวจริง เทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ บนเครือข่ายออนไลน์ ทำให้ไม่ว่าอุปกรณ์จะอยู่ที่ไหนก็จะยังสามารถเชื่อมต่อกันได้อยู่ตลอด ผู้จัดทำจึงได้นำเทคโนโลยีทั้งสองมาสร้างสรรค์ผลงานที่ชื่อว่า Enjoy Sheeping สมาชิกผู้จัดทำ วัตถุประสงค์ เนื่องจากในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดทำให้ไม่สามารถไปออกกำลังกายในที่สาธารณะได้ แต่การออกกำลังกายที่บ้านก็อาจจะทำให้รู้สึกน่าเบื่อ ผู้จัดทำจึงคิดที่จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย มีความเข้าใจในเทคโนโลยี AR และ IoT มากขึ้น ภาพรวมของการทำงาน การนำสนอผลการออกแบบ …

TeleRobot

ในการออกแบบโครงสร้างอาคารนั้นจะต้องคำนึงถึง การใช้งาน รูปแบบที่เป็นเอกลักษ์ และที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยของโครงสร้างที่จะคอยรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่าง ๆ ในงานทางด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบโครงสร้างนั้นจะต้องได้รับการทดสอบว่ามีความทนทานต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวหรือไม่ ผู้จัดทำจึงได้คิดที่จะศึกษาและพัฒนาโปรแกรมที่สามารถออกแบบและจำลองการเกิดแผ่นดินไหวได้ สมาชิกผู้จัดทำ นายธนภัทร อัศวนภานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน นายสายฟ้า มีทอง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในภาควิชาสถาปัตยกรรม ในการจำลองโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในสถานการณ์แผ่นดินไหว ใช้เป็นสื่อการสอนพื้นฐานสำหรับเยาวชนที่สนใจในเรื่องโครงสร้างและการออกแบบอาคารได้ทดลองและศึกษาผ่านทางโปรแกรม ภาพรวมของการทำงาน ใช้ MQTT Dashboard ส่งข้อมูลไปที่ MQTT cloud และส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมโปรแกรม Unity การนำเสนอผลการออกแบบ Flow Chart ของระบบ ตัวอย่างโค้ดที่ใช้เขียน ผลการทดลอง Tele …

AR Chemistry

ในการเรียนวิชา Chemistry ผู้เรียนหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นวิชาที่เรียนแล้วเข้าใจยาก เนื่องจากตำราเรียนมีลักษณะเป็นภาพ 2 มิติ ซึ่งอาจจะทำให้เห็นภาพโครงสร้างสารเคมีไม่ชัดเจน ผู้จัดทำจึงได้คิดที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนที่จะทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจโครงสร้างและมองเห็นภาพรวมของโครงสร้างสารเคมีได้มากขึ้น เห็นภาพรวมของโครงสร้างเคมี เข้าใจการเกิดสารประกอบมากขึ้น สนุกไปกับการเรียน สมาชิกผู้จัดทำ นายพุฒิพงศ์ เกียรติวุฒิ โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ภูริวัจน์ ตั้งฐิติสันต์ โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ศุภิสรา วงศ์พัฒนกิจ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาด้าน AR ให้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการผลิตสื่ออิเลกทรอนิกส์ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจการทำงานของธาตุต่างๆ ได้ สามารถเห็นภาพพร้อมทั้งเข้าใจการทำงานได้มากยิ่งขึ้น ภาพรวมของการทำงาน แอปพลิเคชันนี้สามารถใช้งานได้ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ โดยที่จะสร้างธาตุทั้งหมด 3 ธาตุ คือ …

3D Controller

3D Controller เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานรวมกับโปรแกรมควบคุมการ Transform ของ 3D วัตถุผ่านอุปกรณ์ภายนอก โดยสามารถควบคุมได้ทั้ง Rotate , Translate และ Scale สมาชิกผู้จัดทำ นางสาวพิณชญา สังวรสมาธิ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย นายธนู ธนุสุทธิยาภรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก นายปัณณวิชย์ วิวัฒนเจริญชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา Application ด้าน 3D Controller เพื่อศึกษาการสร้างและทดลองการควบคุม 3D Controller เพื่อศึกษาการใช้ …

The use of IFTTT protocols : Remind Me So You Don’t Forget

Members วัตถุประสงค์ เพิ่มความรู้เรื่องของระบบ IFTTT และทำให้เข้าใจและการปรับใช้ในโลกจริง Scenario การทำงานหลักๆ ของ IFTTT จะเป็นรูปแบบของคำสั่งต่างๆ ที่สามารถใช้จัดการการทำงานและรับส่งข้อมูลต่างๆ ของแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต Design Flow Chart ของระบบ IFTTT กับการทำงานของระบบ Implementation การใช้ IFTTT ในการหาและรวบรวมข้อมูลจากยูทูปให้แจ้งเตือนเข้าแอพพลิเคชั่นไลน์ การใช้ IFTTT ในการหาและรวบรวมข้อมูลจากช่องทางผ่าน Reddit ซึ่งเป็นแพลดฟอร์มเกี่ยวกับกลุ่มต่างๆ ที่มีความชอบเหมือนกันให้ส่งเข้าไลน์ Flow Chart สรุปการทำงานของ IFTTT โดยมีการป้อนข้อมูลเป็นตัวเป้าหมายของคำสั่ง การใช้ IFTTT …

Lazy Lamp With Digital Twin

ผู้จัดทำ นายกวีวัฒน์ สว่างรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ในการเปิด-ปิดหลอดไฟ ภาพรวมของระบบ คือ User จะเข้าใช้ ระบบ LazyLight เเล้ว ไปเปิด-ปิดหลอดไฟที่ตึก FIBO การออกแบบ System Design Software Design ของระบบ คือ จะรับค่า Input จากคีย์บอร์ดเเละนำไปแสดง Action ต่างๆ ภายในโปรเเกรม ไม่ว่าจะเป็นการเดินไป-มาและเปิด-ปิดไฟตาม Flow Chart นี้ Software Design …

อุปกรณ์ช่วยบริหารสะโพก

สมาชิก ณรรฐสิทธิ์ บุญญกามะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ณัฐมา อภิโชติเทวัญกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชินีบน มนพัทธ์ กลิ่นโพธิ์กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม เพิ่มเติม อ่านข้อมูลเพิ่มใน github ของผู้ออกแบบและพัฒนาระบบที่นี่ [Link]

Virtual Tour

สมาชิก ณัฐภัทร งามสมพงษ์กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา พีรัชชัย เเช่มวงษ์กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เพิ่มเติม อ่านข้อมูลเพิ่มใน github ของผู้ออกแบบและพัฒนาระบบที่นี่ [Link]