บันทึกการปฎิบัติงานประจำวัน โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 18 โดย ภูวเดช บัวผุด

สวัสดีครับ ผม นายภูวเดช บัวผุด มาจากโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 18 กลุ่มวิจัย หุ่นยนต์เเละระบบอัตโนมัติ ใน Blog นี้จะเป็นการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวันตลอดโครงงานวิจัยตลอด 2 สัปดาห์ วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567 จนถึง วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2567 วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567 วันนี้เป็นวันเเรกที่ผมได้เข้ามาที่ Lab ของ FIBO หรือ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม …

บันทึกการปฎิบัติงานประจำวัน โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 18 โดย พีรวิชญ์ ศิริเศรษฐ์

สวัสดีครับ ผม นาย พีรวิชญ์ ศิริเศรษฐ์ มาจากโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 18 กลุ่มวิจัย หุ่นยนต์เเละระบบอัตโนมัติ Blog นี้จะเป็นการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวันตลอดโครงงานวิจัยตลอด 2 สัปดาห์ Canva Presentation : https://www.canva.com/design/DAGBXiAaJjE/yV_3ubdwFThpNmDWitx0Zw/edit วันที่ 25 มีนาคม 2567 วันนี้เป็นวันเเรกที่ผมได้เข้ามาที่ Lab ของ FIBO หรือ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ได้เจอกับ อาจารย์ สยาม เเละพี่ๆนักวิจัยของ HCI LAB …

META MOBOT – User Interface

ในการออกแบบและพัฒนา User Interface ของ META MOBOT ได้ออกแบบโดยมุ่งเน้นให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้งานหลายคนพร้อมกัน (Multi-User) โดยจัดทำหน้า User Interface ในการรับค่า (Input) ผ่าน Oculus Quest 2, เมาส์, และคีย์บอร์ด นอกจากนี้ยังมี User Interface สำหรับการรับค่าจาก META MOBOT เพื่อแสดงข้อมูล (Output) ให้แก่ผู้ใช้งาน ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้ 1. Theme2. Player Model3. การแสดงผลข้อมูล4. …

TemiVR

TemiVR พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่หุ่นยนต์บริการ (Temi) ด้วยลู่วิ่งรอบทิศทาง สำหรับเทคโนโลยีภาพเสมือน (KAT VR) สามารถจับการเคลื่อนไหวของร่างกายได้แบบ Real-Time เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้งาน Temi ในการควบคุมระยะไกลนอกเหนือจากการใช้ Web Application เพียงอย่างเดียวเท่านั้น สมาชิกผู้จัดทำ นักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม โครงการ Internship ปีการศึกษา 2565 จารุวรรณ วิจิตร์แสงสี ศศิกานต์ เจนพิทักษ์ชัย ศุภกร จารุจุณาวงศ์ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้งานและพัฒนาระบบสำหรับควบคุมหุ่นยนต์ Temi เพื่อศึกษาการใช้งาน VR Treadmil (KAT Walk …

การพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์แสดงแบบจําลองสถานที่ในรูปแบบสามมิติของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย

ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทําให้มนุษย์ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการระบาดของโรค ต้องกักตัวอยู่ในที่อยู่อาศัยและยกเลิกกิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบตามมา เช่น ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และโรคที่เกี่ยวกับความเครียด  เนื่องด้วยเหตุนี้จึงมีการนําเทคโนโลยีการจําลองสถานที่มาสร้างการท่องเที่ยวเสมือนจริงเพื่อเป็นช่องทางให้มนุษย์ได้รับข้อมูลและประสบการณ์เหมือนอยู่ในสถานที่จริงผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สมาชิกผู้จัดทำ นายธราธร อัศวเดชเมธากุล โครงการ วมว. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ปีการศึกษา 2564 นางสาวนภัสนันท์ บัวสมบุญ โครงการ วมว. โรงเรียนดรุรสิกขาลัย ปีการศึกษา 2564 นายพณพจน์ หงส์อัครพันธุ์ โครงการ วมว. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ปีการศึกษา 2564 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการสร้างโมเดลสามมิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ …

Design and Develop an Interactive Virtual Aquarium

การวาดภาพละเลงสีเป็นหนึ่งในกิจกรรมศิลปะที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และช่วยฝึกประสาทสัมผัสระหว่างมือกับตา รวมถึงการแสดงออกทางความคิด ถ้าหากว่ารูปที่วาดนั้นสามารถเคลื่อนไหวและมีมิติได้ ก็จะสามารถเติมเต็มจินตนาการให้กับผู้วาดได้ไปอีกขั้น ผู้จัดทำจึงได้จัดทำงานวิจัยนี้ขึ้นมาเพื่อเติมเต็มจินตานาการและให้ความบันเทิงกับผู้เล่น ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ได้แสดงออกทางความคิดในหลาย ๆ ด้าน สมาชิกผู้จัดทำ นางสาวณัฏฐณิชา ศรสุวรรณรังสี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2564 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบ Interactive Virtual Aquarium เพื่อประเมินผลการใช้งานระบบ Interactive Virtual Aquarium ที่จะช่วยเติมเต็มจินตนาการและสร้างความบันเทิงของผู้เล่น ภาพรวมของการทำงาน วิธีการเล่น ผู้เล่นเลือกภาพสัตว์ทะเลที่ชอบตามที่ได้เตรียมไว้มา 1 ชนิดจากทั้งหมด 3 ชนิดแล้วให้ผู้เล่นระบายสี เมื่อผู้เล่นระบายสีเสร็จแล้ว …

Enjoy Sheeping

เทคโนโลยี Augmented Reality หรือ AR เป็นเทคโนโลยีที่ผสานโลกเสมือน (Virtual World) เพิ่มเข้าไปในโลกจริงโดยผ่านการเชื่อมต่อด้วยซอฟแวร์ร่วมกับฮาร์ดแวร์ ทำให้เห็นภาพที่ปรากฎอยู่บนจอเป็นภาพสามมิติลอยอยู่เหนือผืนผิวจริง เทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ บนเครือข่ายออนไลน์ ทำให้ไม่ว่าอุปกรณ์จะอยู่ที่ไหนก็จะยังสามารถเชื่อมต่อกันได้อยู่ตลอด ผู้จัดทำจึงได้นำเทคโนโลยีทั้งสองมาสร้างสรรค์ผลงานที่ชื่อว่า Enjoy Sheeping สมาชิกผู้จัดทำ วัตถุประสงค์ เนื่องจากในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดทำให้ไม่สามารถไปออกกำลังกายในที่สาธารณะได้ แต่การออกกำลังกายที่บ้านก็อาจจะทำให้รู้สึกน่าเบื่อ ผู้จัดทำจึงคิดที่จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย มีความเข้าใจในเทคโนโลยี AR และ IoT มากขึ้น ภาพรวมของการทำงาน การนำสนอผลการออกแบบ …

การแสดงภาพสถานะของคิวบิตโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน

ในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมายที่ช่วยตอบสนองความต้องการของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล ทำธุรกิจ หรือการสื่อสาร ซึ่งการประมวลผลที่รวดเร็วนั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ตอบสนองให้ทำสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น “หน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูล” เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการเพิ่มความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล “ควอนตัมคอมพิวเตอร์” เป็นการพัฒนาที่จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล สมาชิกผู้จัดทำ นายธิติภัทร ฤทธิกุลสิทธิชัย โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย นางสาววรดี ชลนภาสถิตย์ โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย นายสิปปภาส เจริญกุล โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสร้างโปรแกรมแสดงภาพสถานะและการเปลี่ยนแปลงของ Qubit …

การออกแบบและพัฒนาระบบนิทรรศการหุ่นยนต์จำลองโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Design and Development of Virtual Robot Exhibition using Virtual Reality Technology)

ระบบนิทรรศการหุ่นยนต์จำลอง (Virtual Robot Exhibition) เป็นการนำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์จริง ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย จึงได้ได้นำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้ในระบบนิทรรศการหุ่นยนต์จำลอง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และช่วยให้ผู้ใช้งานรู้สึกถึงความสมจริงในการเข้างานนิทรรศการโดยที่ไม่ต้องไปสถานที่จริง ระบบนิทรรศการหุ่นยนต์จำลองนี้ ภายในจะจัดแสดงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4 ประเภท ได้แก่ Cartesian Robot, Cylindrical Robot, SCARA Robot และ Articulated Robot โดยผู้ใช้งานสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับหุ่นยนต์จำลองที่อยู่ภายในโลกความเป็นจริงเสมือนได้ ส่วนในขั้นตอนการพัฒนาใช้โปรแกรม Unity ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ VR กับคอมพิวเตอร์และสร้างสภาพแวดล้อมจำลอง ในการออกแบบและพัฒนาโมเดลสามมิติจะใช้โปรแกรม Sketchup, …