Tag: <span>opencv</span>

FOBI

สารบัญ FOBI คืออะไร การออกแบบและพัฒนาระบบ ขั้นตอนการพัฒนาระบบ สมาชิก เพิ่มเติม FOBI คืออะไร FOBI คือหุ่นยนต์ที่ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้ สามารถรับคำสั่งเสียงภาษาไทยกับมนุษย์ได้และยังสามารถเชื่อต่อกับอุปกรณ์ IoT โดยคุณสมบัติของ FOBI มีดังนี้ พูดตอบโต้กับคนได้ หันหน้าตามคนได้ เล่นมุกตลกได้ ควบคุมอุปกรณ์ IoT ได้ *เป็นการศึกษาและพัฒนาต่อจากงาน Thesis ของนักศึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) การออกแบบและพัฒนาระบบ System Architecture System Overview ขั้นตอนการพัฒนาระบบ การเคลื่อนไหวของ FOBI …

การพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับการนำเสนอผลงานภายในห้องวิจัย Human-Computer Interface

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเริ่มมีความก้าวหน้าและมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ส่งผลทำให้การดำเนินชีวิตของมนุษย์มีความสะดวกสบาย และวิทยาการเหล่านี้ยังมีความสามารถที่จะทำงานที่ไม่เหมาะกับมนุษย์ เพื่อให้ผลที่ออกมามีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โครงงานนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างระบบสำหรับใช้ในการนำเสนอผลงานและงานวิจัยต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน HCI Lab ของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามได้โดยอัตโนมัติ เมื่อมีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมผลงานและงานวิจัยชิ้นต่าง ๆ ภายในห้องแล็บ โดยที่มนุษย์ไม่จำเป็นต้องออกมานำเสนอเองทุกครั้ง ซึ่งระบบจะใช้หลักการ Image Processing ในการตรวจจับ โดยระบบดังกล่าวจะใช้ Raspberry Pi 3 B + และ Camera Pi V2 ในการรับค่าข้อมูลเป็นภาพ ซึ่งจะใช้ OpenCV ในการประมวลผลภาพ ซึ่งจะประมวลผลหาคนภายในภาพที่กล้องตรวจจับได้ …