IoT smart Farm การสั่งรดน้ำต้นไม้ด้วยความชื้นในดิน พร้อมเช็คความชื้นและอุณหภูมิในอากาศ และปริมาณน้ำเข้าแทงค์ ผ่าน Blynk

IoT Smart Farm ประเทศไทย เป็น ประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร ส่งออกวัตถุดิบทางเกษตรเป็นอันดับต้นๆ ทำให้มีความต้องการวัตถุดิบสูงมาก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน จึงจำเป็นต้องนำ IoT มาใช้ในการคาดการณ์ และทำงาน ให้ตรงกับความต้องการในการแข่งขัน จึงเรียกว่า IoT Smart Farm การสั่งรดน้ำต้นไม้ด้วยความชื้นในดิน พร้อมเช็คความชื้นและอุณหภูมิในอากาศ และปริมาณน้ำเข้าแทงค์ ผ่าน Blynk ต้นแบบในการทำ IoT Smart Farm โดยทำในช่วงแทงค์ที่ยังไม่ได้มีวาว์ลในการเติมน้ำเข้าออก ในตัวอย่างมีดินวิทยาศาสตร์แทนดินในการวัดความชื้นในดิน เมื่อดินแห้งสามารถรดน้ำผ่านปั้มจากแทงค์ โดยมี Ultrasonic Sensor วัดระดับน้ำเพื่อทำเป็นปริมาณ และมีการวัดความชื้นและอุณหภูมิในอากาศจาก …

อุปกรณ์ช่วยบริหารสะโพก

สมาชิก ณรรฐสิทธิ์ บุญญกามะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ณัฐมา อภิโชติเทวัญกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชินีบน มนพัทธ์ กลิ่นโพธิ์กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม เพิ่มเติม อ่านข้อมูลเพิ่มใน github ของผู้ออกแบบและพัฒนาระบบที่นี่ [Link]

การพัฒนาโลกเสมือนผสมความจริงควบคุมอุปกรณ์ผ่าน IoT

Mixed Reality มีความสามารถในการโต้ตอบกับวัตถุเสมือนในพื้นที่จริงและเสริมด้วยการจำลองสภาพแวดล้อมซ้อนไปในพื้นที่จริงแบบ Real Time สามารถบริหารจัดการพื้นที่และวัตถุเสมือนการทำ Mixed Realityให้มีการตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยการเชื่อมต่อผ่านระบบ IoT การเขียนรูปแบบและปั้นโมเดลปั้นด้วย Autodesk MAYA และประกอบสภาพแวดล้อมภายในรวมถึง สร้างระบบผ่านโปรแกรม Unity และวัตถุจริงบางวัตถุสามารถปรากฏในโลกเสมือนได้ มีการตอบสนอง Real Time การทำงานประสานกับ TCP ในการส่งข้อมูลให้กับ Node ESP8266 โดยตัวกลางส่งผ่านข้อมูลผ่าน WIFI สั่งให้ Relay โดยการต่อวงจรกับไฟบ้าน 220 V ทำงานเป็นตัวสวิตช์เปิดปิดไฟในโลกของความจริงด้วย โดยในขณะทำการใช้งานนั้นเราจะต้องส่วมใส่อุปกรณ์ HTC Vive …

การพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับการนำเสนอผลงานภายในห้องวิจัย Human-Computer Interface

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเริ่มมีความก้าวหน้าและมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ส่งผลทำให้การดำเนินชีวิตของมนุษย์มีความสะดวกสบาย และวิทยาการเหล่านี้ยังมีความสามารถที่จะทำงานที่ไม่เหมาะกับมนุษย์ เพื่อให้ผลที่ออกมามีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โครงงานนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างระบบสำหรับใช้ในการนำเสนอผลงานและงานวิจัยต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน HCI Lab ของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามได้โดยอัตโนมัติ เมื่อมีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมผลงานและงานวิจัยชิ้นต่าง ๆ ภายในห้องแล็บ โดยที่มนุษย์ไม่จำเป็นต้องออกมานำเสนอเองทุกครั้ง ซึ่งระบบจะใช้หลักการ Image Processing ในการตรวจจับ โดยระบบดังกล่าวจะใช้ Raspberry Pi 3 B + และ Camera Pi V2 ในการรับค่าข้อมูลเป็นภาพ ซึ่งจะใช้ OpenCV ในการประมวลผลภาพ ซึ่งจะประมวลผลหาคนภายในภาพที่กล้องตรวจจับได้ …