Tag: <span>esp8266</span>

อุปกรณ์ช่วยบริหารสะโพก

สมาชิก ณรรฐสิทธิ์ บุญญกามะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ณัฐมา อภิโชติเทวัญกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชินีบน มนพัทธ์ กลิ่นโพธิ์กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม เพิ่มเติม อ่านข้อมูลเพิ่มใน github ของผู้ออกแบบและพัฒนาระบบที่นี่ [Link]

การพัฒนาโลกเสมือนผสมความจริงควบคุมอุปกรณ์ผ่าน IoT

Mixed Reality มีความสามารถในการโต้ตอบกับวัตถุเสมือนในพื้นที่จริงและเสริมด้วยการจำลองสภาพแวดล้อมซ้อนไปในพื้นที่จริงแบบ Real Time สามารถบริหารจัดการพื้นที่และวัตถุเสมือนการทำ Mixed Realityให้มีการตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยการเชื่อมต่อผ่านระบบ IoT การเขียนรูปแบบและปั้นโมเดลปั้นด้วย Autodesk MAYA และประกอบสภาพแวดล้อมภายในรวมถึง สร้างระบบผ่านโปรแกรม Unity และวัตถุจริงบางวัตถุสามารถปรากฏในโลกเสมือนได้ มีการตอบสนอง Real Time การทำงานประสานกับ TCP ในการส่งข้อมูลให้กับ Node ESP8266 โดยตัวกลางส่งผ่านข้อมูลผ่าน WIFI สั่งให้ Relay โดยการต่อวงจรกับไฟบ้าน 220 V ทำงานเป็นตัวสวิตช์เปิดปิดไฟในโลกของความจริงด้วย โดยในขณะทำการใช้งานนั้นเราจะต้องส่วมใส่อุปกรณ์ HTC Vive …

การพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับการนำเสนอผลงานภายในห้องวิจัย Human-Computer Interface

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเริ่มมีความก้าวหน้าและมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ส่งผลทำให้การดำเนินชีวิตของมนุษย์มีความสะดวกสบาย และวิทยาการเหล่านี้ยังมีความสามารถที่จะทำงานที่ไม่เหมาะกับมนุษย์ เพื่อให้ผลที่ออกมามีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โครงงานนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างระบบสำหรับใช้ในการนำเสนอผลงานและงานวิจัยต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน HCI Lab ของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามได้โดยอัตโนมัติ เมื่อมีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมผลงานและงานวิจัยชิ้นต่าง ๆ ภายในห้องแล็บ โดยที่มนุษย์ไม่จำเป็นต้องออกมานำเสนอเองทุกครั้ง ซึ่งระบบจะใช้หลักการ Image Processing ในการตรวจจับ โดยระบบดังกล่าวจะใช้ Raspberry Pi 3 B + และ Camera Pi V2 ในการรับค่าข้อมูลเป็นภาพ ซึ่งจะใช้ OpenCV ในการประมวลผลภาพ ซึ่งจะประมวลผลหาคนภายในภาพที่กล้องตรวจจับได้ …