Lazy Lamp With Digital Twin

ผู้จัดทำ

นายกวีวัฒน์ สว่างรุ่งเรืองกิจ

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี

วัตถุประสงค์

  • เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ในการเปิด-ปิดหลอดไฟ

ภาพรวมของระบบ

  • คือ User จะเข้าใช้ ระบบ LazyLight เเล้ว ไปเปิด-ปิดหลอดไฟที่ตึก FIBO

การออกแบบ System Design

  • Software Design ของระบบ คือ จะรับค่า Input จากคีย์บอร์ดเเละนำไปแสดง Action ต่างๆ ภายในโปรเเกรม ไม่ว่าจะเป็นการเดินไป-มาและเปิด-ปิดไฟตาม Flow Chart นี้
  • Software Design ของระบบ จะส่งสัญญาจากโปรเเกรมไปยังตึก FIBO โดยรับค่าจากพวกเรา (User) ไปที่ Lazy Lamp แล้วส่งค่าไปยังเว็บ IFTTT ในรูปแบบTrigger link แล้ว IFTTTจะส่งคำสั่งต่อไปยังหลอดไฟ

การออกแบบ System Design

  • Hardware Design คือ การเสียบหลอดไฟแล้วเชื่อมต่อให้ออนไลน์ไว้สำหรับรอรับคำสั่ง จากต่อ webcam เข้า Mini PC จากนั้นเรา access ดูผ่าน Mini PC ผ่าน Anydesk แล้วก็จะสามารถเข้าไปดูหลอดไฟผ่าน Webcam ได้

อุปกรณ์การทดลอง

  • Mini PC
  • หลอดไฟ Sonoff

Software ที่ใช้ในการทำประกอบด้วย Blender และ Godot

วีดีโอการทดลอง

สรุปผลการทลอง

สามารถพัฒนาต่อให้เป็นโปรเจ็คที่สามารถทำเป็น VR-House ได้ ซึ่งจะสามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้จากระยะไกลผ่านระบบออนไลน์