Lazy Lamp With Digital Twin

ผู้จัดทำ นายกวีวัฒน์ สว่างรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ในการเปิด-ปิดหลอดไฟ ภาพรวมของระบบ คือ User จะเข้าใช้ ระบบ LazyLight เเล้ว ไปเปิด-ปิดหลอดไฟที่ตึก FIBO การออกแบบ System Design Software Design ของระบบ คือ จะรับค่า Input จากคีย์บอร์ดเเละนำไปแสดง Action ต่างๆ ภายในโปรเเกรม ไม่ว่าจะเป็นการเดินไป-มาและเปิด-ปิดไฟตาม Flow Chart นี้ Software Design …