Remote Control Unitree Go1

Remote Control Unitree Go1

Keys used to control Unitree GO1

L2+A L2+A L2+B เป็นการหยุดการทำงานของมอเตอร์ให้หุ่นยนต์คว่ำลงกับพื้นเพื่อเตรียมปิดเครื่อง

การควมคุมหุ่นยนต์ผ่านจอยสติ๊กเป็นการควบคุมทิศทาง X, Y และความเร็วแบบปกติ

ถ้ากด SELECT จะเปลี่ยนเป็นโหมดควบคุมข้อต่อแต่ละส่วนของหุ่นยนต์ได้อย่างอิสระ

ถ้ากด START จะเข้าสู่โหลด Running Mode

One comment

  1. Pingback: Class project : ROBODOG – Human-Computer Interface Lab

Comments are closed.