Software Review  : Photoshop

Software Review : Photoshop

Photoshop คืออะไร?

Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อและแก้ไขรูปภาพ ตัวโปรแกรมมีเครื่องมือหลายแบบ ทำให้นักตัดต่อและออกแบบมืออาชีพเลือกใช้โปรแกรมนี้ เพราะโปรแกรมนี้สามารถสร้างสรรค์ผลงานแบบไหนก็ได้ ตามจินตนาการของผู้ใช้และเรายังสามารถนำผมงานในโปรแกรมนี้ไปใช้กับงานต่างๆ


ตัวอย่างงานที่ทำโดยใช้ Photoshop


Photoshop Tutorial


Discussion

สำหรับโปรแกรม Photoshop ผมคิดว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ได้ทั้งมือใหม่และมืออาชีพ สำหรับมือใหม่การทำความเข้าใจกับเครื่องมือต่างๆนั้นอาจจะค่อยข้างยากเพราะเครื่องมือมีเยอะและทำได้หลายอย่าง แต่หากใช้เป็นโปรแกรมนี้จะทำให้ผู้ใช้สามารถตัดต่อรูปภาพหรือทำกราฟิกแบบไหนก็ได้ตามจินตนาการของผู้ใช้


Author/Translator

Theeranan Anuphan