Class Project : ZONA

Objective

  • วัตถุประสงค์ เพื่อประยุกต์ใช้กับงานพิพิธภัณฑ์หรือนิทรรศการต่างๆที่มีการแบ่งพื้นที่หลายโซน โดย User จะได้รับข้อมูลของโซนต่างๆในงานว่าเป็นอย่างไรเช่น เมื่อ User เดินไปที่โซนไดโนเสาร์ หน้าแอพจะแสดงข้อมูลต่างๆมาให้ User ได้เลือกอ่าน

ภาพพิพิธภัณฑ์

Devio Beacon Tracker

Devio Beacon Tracker คือเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟน มีความน่าสนใจตรงที่สามารถส่งสัญญาณ Bluetooth ที่ใช้พลังงานต่ำ (Bluetooth Low Energy) ไปยังสมาร์ทโฟนของผู้รับสัญญาณในรัศมีที่มีสัญญาณส่งไปถึง โดยมี Event ที่สามารถทำได้ 3 อย่างคือ

ตาราง Event ของ Devio Beacon Tracker

ภาพ Devio Beacon Tracker

System Scenario

ภาพระบบการทำงานของ ZONA

User Scenario

1. นำอุปกรณ์ Beacon Tracker ไปวางในที่ๆ ต้องการ

2. ผู้ที่มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สแกน QR Code เพื่อ Add Line ZONA

ภาพ QR Code สำหรับ Add Line ZONA
ภาพหน้า Profile Line ZONA

3. Interface กับ User

3.1. User ที่เป็นผู้มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์

บนหน้าจอของ User ที่เป็นผู้มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์จะมีข้อความอธิบาย Zone นั้นๆ หรือให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Zone นั้นๆ จาก Line Chatbot

ภาพหน้าจอของ User ที่เป็นผู้มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์

3.2. User ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์

เมื่อ User ที่เป็นผู้มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เข้าสู่ Zone ต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ Beacon Tracker จะส่งข้อมูลไปให้ Line Server เพื่อให้สามารถแสดงผลบนหน้า Website สำหรับ User ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์

ภาพหน้าจอของ User ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์

Data Flow Diagram

ภาพ Block Diagram ของระบบ

วิดีโอการทำงาน

วิดีโอแสดงการทำงานของระบบ

ข้อจำกัดและแนวทางในการพัฒนา

1. ระบบในตอนนี้ถ้าใช้กับระบบ IOS ยังไม่เสถียร อาจเป็นเพราะระบบความปลอดภัยของระบบ IOS

2. อุปกรณ์ Devio Beacon Tracker ไม่สามารถปรับระยะในการรับส่งข้อมูลได้ ทำให้ในตอนนี้แสดงผลได้แค่ Zone ที่ User อยู่ แต่ยังไม่สามารถแสดงตำแหน่งโดยละเอียดของ User ได้

3. ระบบในตอนนี้ยังไม่สามารถทำให้ User ที่ออกจาก Zone ไปแล้วหายไปจากหน้า Website ได้ เป็นเพราะใน Devio Beacon Tracker มี Event Stay แต่ต้องใช้ผ่าน Line for Business Account จึงเป็นส่วนที่สามารถพัฒนาได้ในอนาคต