Software Review: Figma

Software Review: Figma


Figma คืออะไร ?

เครื่องมือในการออกแบบ Website, Application และอื่น ๆ เป็นเครื่องมีที่เข้ามาช่วยให้นักออกแบบ UI/UX สะดวกมากยิ่งขึ้น ผ่านการใช้ Feature ต่าง ๆ ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่การใช้งานบนได้ทุกระบบปฏิบัติการ และยังมี Community ที่ผู้ใช้งานสามารถแชร์ไฟล์งาน Prototype หรือ Plug-in ต่าง ๆ แล้วนำไปปรับใช้กับงานของตัวเองได้


UI/UX คืออะไร ?

UI ย่อมาจาก User Interface หรือก็คือ “ปัจจัยต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน” โดยที่ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงต่อประสบการณ์ของผู้ใช้

UX ย่อมาจากคำว่า User Experience หรือก็คือ “ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน” คนทุกคนต่างมีความรู้สึกที่ตอบสนองต่อการใช้งานบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือแพลตฟอร์มเว็บไซต์ต่างๆ


จุดเด่นของ Figma มีอะไรบ้าง ?

1. Collaboration Features

ทำงานและแก้ไขร่วมกันได้ทันที

สามารถ Feedback งานผ่าน Figma ได้เลย


2. Design Features

สามารถจัดการกับ Styles ทั้งหมดที่ใช้ในการ Design ได้

ส่งงานต่อให้ Developer ได้ง่าย


3. Prototyping Features

จัดการทำ Prototype ได้อย่างสมจริง และสามารถนำไป Test กับผู้ใช้งานได้ (UX)


4. Design systems features

สามารถสร้างแก้ไขงานทั้งหมดผ่านการจัดการกับ Component แค่ตัวเดียว


Tutorial Video


Discussion

ในความคิดของผม Figma เหมาะกับคนที่อยากจะเริ่มออกแบบ UI ที่สามารถนำไป Test กับผู้ใช้งาน เพราะมีการใช้งานที่ค่อนข้างง่ายและมี Feature ที่รองรับมากมาย รวมถึงหากอยากหาข้อมูลหรือ Reference ก็สามารถหา Resource ได้อย่างแพร่หลายทาง Internet นอกจากนี้ ยังเหมาะกับการทำงานร่วมกับทีม เพราะ Figma มี Feature รองรับการทำงานร่วมกับทีมอีกด้วย แต่ถ้าเป็นงานออกแบบที่มีการใช้ Animation หรือ 3D หรือแม้กระทั่ง Interaction ที่มีความซับซ้อนมากๆ การใช้งานของ Figma ก็อาจจะไม่เหมาะกับผู้เริ่มต้นเมื่อเทียบกับ Platform คู่แข่ง อย่างเช่น Framer หรือ Adobe XD