Hardware Review : RobotDog unitree go1

Hardware Review : RobotDog unitree go1

https://toolkittech.com/wp-content/uploads/2022/06/unitreego1.png

RobotDog คืออะไร?

RobotDog คือ หุ่นยนต์ส่วนตัว หรือ Personal robot ที่อยู่กับผู้ใช้เหมือนสัตว์เลี้ยงที่สามารถ Interaction กับผู้ใช้ได้ เพื่อทำให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังเล่นอยู่กับสัตว์จริงๆ RobotDog สามารถเคลื่อนที่ด้วยความสูงสุด 17 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยรอบตัวของ RobotDog จะมีกล้องที่สามารถวัดความลึกได้ หรือ Stereo depth camera ในการวัดระยะห่างระหว่าง RobotDog กับวัตถุ

https://www.youtube.com/watch?v=09W8EWIZl1k&ab_channel=TrossenRobotics

RobotDog สามารถทำอะไรได้บาง?

  • สามารถควบคุมการเคลื่อนที่และลักษณะท่าทางของ RobotDog ได้ผ่าน Remote controller หรือ App controller
  • RobotDog สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้จากกล้อง Stereo depth camera ทั้ง 5 จุด ในระยะการเลนส์ 150 มิลลิเมตร 170 องศา
  • RobotDog ที่มีการติดตั้ง Ladar สามารถที่จะติดตามผู้ใช้งานได้ในระยะที่กำหนด
  • สามารถดูผ่านจากกล้อง RobotDog ได้ผ่าน App controller

เราสามารถนำไปต่อยอดอะไรได้บาง?

เราสามารถนำอุปกรณ์ หรือ Sensor ต่างๆ เข้ามาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือ ความสามารถให้มากขึ้น เช่น การใช้ Sensor วัดอุณหภูมิในการใช้สำรวจพื้นที่ต่างๆ ร่วมกับ ladar เพื่อสร้างแผนที่ในการเดินทาง หรือจะเป็น Sensor วัดความดันความกดอากาศใช้สำหรับการสำรวจพื้นที่สูง หรือใช้ VR ในการ Interface เพื่อเพิ่มความสมจริงในการใช้งานให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนว่ากำลังสำรวจจริงๆ นอกจากการเพิ่มความสามารถให้มากขึ้น เราสามารถนำ RoboDog มาประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆ เช่น การขนที่ส่งอาหาร หรือ ด้านการทหาร