Class project : AR Telesorting system

Class project : AR Telesorting system

AR Telesorting system คือระบบ sorting ผ่าน Augmented Reality ที่สามารถคัดแยกสินค้าและตรวจสอบสถานะการทำงานของsensor,actuator ว่ามีปัญหาหรือไม่

Augmented reality คืออะไร

Augmented reality หรือ AR คือ การรวม สภาพแวดล้อมจริง กับ วัตถุเสมือน เข้าด้วยกันในเวลาเดียวกัน โดยวัตถุเสมือนที่ว่านั้น อาจจะเป็น ภาพ, วิดิโอ, เสียง, ข้อมูลต่างๆที่ประมวลผลมาจากคอมพิวเตอร์, มือถือ, เทปเล็ต, หรืออุปกรณ์สวมใส่ขนาดเล็กต่างๆ และทำให้เราสามารถตอบสนองกับสิ่งที่จำลองนั้นได้

โปรแกรมที่ใช้

Vuforia คือ Augmented Reality Software Development Kit (SDK) เป็นตัวช่วยในพัฒนา Software ทีใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR)

 Unity 3D เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถหลากหลายได้แก่สร้างเกม 2 มิติการสร้างเกม 3 มิติการสร้าง AR, VR สามารถส่งแอพพลิเคชั่นได้ทั้งระบบ Windows, iOS และ Android โดยจะใช้คู่กับโปรแกรม Vuforia ในการสร้างสื่อ AR

ขั้นตอนการทำ

-ทำการกำหนด Taget บน เว็ป developer.vuforia.com และทำการ import ลง unity

-ออกแบบ ui บน unity

Actuator status
Control status
Actuator status
Sorting

สาธิตการใช้งาน

สิ่งที่ทำในตอนนี้

1.ui popup ในรูปแบบ AR ที่สามารถดูระบบต่างๆในtelesorting

สิ่งที่จะพัฒนาในอนาคต

1.พัฒนาโปรแกรมให้สามารถเชื่อต่อกับ api ของระบบ Telsorting ได้

2.พัฒนาระบบสั่งการจาก AR ไป ระบบ Telesorting system

ผลตอบรับจากผู้ใช้งาน

ความสวยงามของ UI

5/10 จากuser 5 คน

ความง่ายในการใช้งาน

7/10 จาก user 5 คน

สามารถนำไปประยุกต์ได้จริง

8/10 จาก user 5 คน

นายต้นตะวัน ใจเที่ยง รหัสนักศึกษา 63340500015

หน้าที่

ออกแบบและพัฒนา script,ui บน unity