บันทึกการปฎิบัติงานประจำวัน โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 18 โดย กวิสรา ชาตะมีนา

26/03/2024 วางแผนปรึกษาเรื่องโครงงาน ว่าใครมีหน้าที่อะไรบ้างเเละเเบ่งเป็นทีม ในส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายคือ ส่วนของ Unity ฝั่งซอฟต์แวร์ แผนผังเเบบไม่ละเอียด ของหลักการทำงานของตัวระบบที่เราจะทำ (version 1) และได้มีการไปช่วยออกแบบตัวหุ่นยนต์เพิ่มเติมโดยได้เป็นรูปแบบดังนี้ 27/03/2024 วันนี้เป็นวันที่มีการวางแผนการทำงานที่ชัดเจนลงรายละเอียดหลักการทำงานมากขึ้น โดยทำเป็นแผนผังดังนี้ (version 2) โดยมีการเปลี่ยนการส่งรูปภาพเป็น Video รวมถึง WebRTC ได้มองเห็นภาพหน้าที่ของตัวเราในแผนผังที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเป็นในส่วนของ การรับภาพจาก Webcam ให้ทำการโชว์ใน Unity โดยในช่วงวันแรกจะศึกษาข้อมูลโปรแกรม Unity เป็นหลัก เนื่องจากไม่เคยใช้งาน Unity เลยทำให้ใช้เวลาในการศึกษาค่อนข้างนานโดยกินเวลาทั้งวัน เว็บไซต์เกี่ยวกับพื้นฐานของ Unity …