บันทึกการปฎิบัติงานประจำวัน โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 18 โดย นางสาว ณัชชา เงาประเสริฐวงศ์

day1 : brainstorming เรียนรู้เกี่ยวกับ HCI พวกเราพยายามมองให้กว้างโดยมองภาพรวมว่า HCI ในปัจจุบันถูกนั้นไปประยุกค์ใช้ในส่วนไหนบ้าง ทําให้พวกเห็นเห็นภาพเเละเข้าใจ HCL มากขึ้น จากนั้นภายในกลุ่มก็ช่วยกันมองหาปัญหาที่น่าสนใจ คิดหาวิธีเเก้โดยใช้เเนวคิด HCI day2 : process design and set up เมื่อ final ไอเดียกันเรียบร้อยเเล้ว พวกเราเริ่มคิดขบวนการทํางานในส่วนต่างๆ ทั้ง software เเละ hardware โดยเขียนออกเป็น flow chart การทํางาน ซึ่งสําหรับงานนี้จะเเบ่งเป็นสาน part …