META MOBOT – Software Implementation (Vision Control)

การทำงานในส่วนของ Vision Control

ระบบ Vision หรือมุมมองของหุ่นยนต์นั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกล โดยในหุ่นยนต์ Meta Mobot ได้มีการออกแบบการติดตั้งกล้องไว้ที่ตัวหุ่นยนต์ซึ่งทำให้ได้มุมมองที่เสมือนเราเป็นตัวหุ่นยนต์ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ควบคุมหุ่นยนต์ได้อย่างเต็มที่

ภาพแสดง System Dataflow ในส่วนของ Vision Control

ในส่วนของ Vision Control มีการทำงานของโปรแกรม ดังนี้

  • ทางด้านฝั่งการมองเห็นของหุ่นยนต์นั้น Meta Mobot ใช้กล้อง ZED mini สามารถมองได้ทั้งภาพสี และภาพแบบเห็นความลึกตื้นของวัตถุและสิ่งกีดขวางโดยรอบ
  • สามารถวัดระยะห่างระหว่างวัตถุได้ด้วย และมีควบคุมทิศทางการหมุนกล้องด้วยมอเตอร์
  • สามารถเคลื่อนที่ในแนว PAN และ TILT โดยสามารถปรับมุมมองได้ขึ้น-ลง 90 องศา และซ้ายขวา 60 องศา ตามลำดับ

Limit Workspace ในการเคลื่อนที่ของมุมมองกล้อง

ภาพแสดง Limit Workspace ในการเคลื่อนที่ของมุมมองกล้อง