FOBI

สารบัญ FOBI คืออะไร การออกแบบและพัฒนาระบบ ขั้นตอนการพัฒนาระบบ สมาชิก เพิ่มเติม FOBI คืออะไร FOBI คือหุ่นยนต์ที่ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้ สามารถรับคำสั่งเสียงภาษาไทยกับมนุษย์ได้และยังสามารถเชื่อต่อกับอุปกรณ์ IoT โดยคุณสมบัติของ FOBI มีดังนี้ พูดตอบโต้กับคนได้ หันหน้าตามคนได้ เล่นมุกตลกได้ ควบคุมอุปกรณ์ IoT ได้ *เป็นการศึกษาและพัฒนาต่อจากงาน Thesis ของนักศึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) การออกแบบและพัฒนาระบบ System Architecture System Overview ขั้นตอนการพัฒนาระบบ การเคลื่อนไหวของ FOBI …