IoT Project For Community : Robot arm connected with Node-red

สวัสดีครับทุกคน วันนี้ขอมานำเสนอตัวอย่างวิธีการเชื่อมต่อ ROBOT ARM กับ NODE RED โดยใช้การสื่อสารผ่าน Modbus กันครับ ตัวอย่างโปรเจ็กจะเป็นอย่างไรนั้น ไปดูกันเล้ยย… อธิบายภาพรวม ตัวอย่างของระบบนี้จะขอเล่าภาพรวมของระบบก่อนครับ โดยระบบเริ่มต้นจากการมีกล่องที่มีการติดแถบแม่เหล็ก RFID ซึ่งเป็นตัวอย่างทั่วไปของการติดที่กล่องสินค้าต่างๆ จากนั้นเมื่อกล่องนี้วิ่งมาถึงจุดที่มีการติดตั้งเครื่องอ่านรหัสใน RFID เครื่องก็จะอ่านสัญญาณ และส่งข้อมูลให้กับ PLC ซึ่งเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสาร PLC จะหาช่องการวางในพื้นที่ที่ว่าง และทำการสั่งให้ ROBOT ARM ย้ายกล่องไปที่ที่ว่างอยู่ ในเวลาเดียวกัน PLC จะติดต่อสื่อสารกับโปรแกรม Node-red ที่เขียนขึ้น เพื่อให้ …