บันทึกการปฎิบัติงานประจำวัน โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 18 โดย พนธกร เข็มหนู

สวัสดีครับ ผม พนธกร เข็มหนู มาจากโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 18 อยู่ในกลุ่มที่ 2 หุ่นยนต์ ระบบอัติโนมัติ และเครื่องจักรกลผมและเพื่อนในกลุ่มอีก 6 คนได้จัดทำ TELE Robotic Operation with Virtual Reality หรือ ระบบควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกลด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง ซึ่งจะเป็นการใช้ VR ในการควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกลได้ โดย Blog นี้จะเป็นการบันทึกการปฎิบัติงานประจำวันในการทำโครงงานวิจัยตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – …