Hardware Review : OURA Ring  แหวนอัจฉริยะ

Hardware Review : OURA Ring แหวนอัจฉริยะ

OURA Ring คือ

OURA Ring คือ Smart Ring ที่สามารถข้อมูลทางด้านสุขภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิร่างกาย ระยะทางที่เดิน เวลาการนอนและประสิทธิภาพการนอน โดยจะเชื่อมต่อและส่งข้อมูลต่างๆไปที่โทรศัพท์มือถือ ค่าต่างๆที่วัดได้จะถูกนำมาคำนวณและบอกเป็นคะแนนว่าในแต่ละวันเรามีคะแนนความพร้อมของร่างกายเท่าใด จากคำแนนเต็มคือ 100 ทำให้สามารถปรับกิจกรรมในแต่ละวันให้เข้ากับความพร้อมของร่างกายได้ โดยตัวแหวนสามารถแนะนำคุณได้ว่าควรจะทำกิจกรรมใดและนานเท่าใดเพื่อที่จะได้เหมาะกับสภาพร่างกายของคุณในแต่ละวัน เช่น วันนี้คุณมีความพร้อม 40 เต็ม 100 เพราะว่าทำงานดึกและนอนน้อยตัวแหวนจะทำการปรับเปลี่ยนกิจกรรมของคุณจากปกติแหวนจะแนะนำให้คุณไปวิ่ง 100 นาที แต่เมื่อร่างกายคุณไม่พร้อมตัวแหวนก็จะลดเวลานั้นให้น้อยลง ข้อมูลในแต่ละวันจะถูกเก็บไว้ทำให้คุณสามารถดูข้อมูลย้อนหลังและดูว่าค่าเฉลี่ยความพร้อมของคุณเท่าใดและปรับปรุงเวลาการพักผ่อนและทำกิจกรรมได้เพื่อให้เหมาะสม และอีกอย่างที่น่าสนใจของแหวนวงนี้คือ แหวนวงนี้สามารถแจ้งเตือนและทำนายอาการเจ็บป่วยต่างๆได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บมา


OURA Ring ทำไมถึงน่าสนใจ

ถ้าเราลองสังเกตดูว่ามีอุปกรณ์ใดที่สามารถวัดข้อมูลสุขภาพของเราได้และเราสามารถใส่ได้ทุกวันหลายคนก็จะนึกถึง Smart Watch เพราะเป็นอุปกรณ์ที่เราคุ้นตาและนิยมนำมาใช้กับการเก็บข้อมูลสุขภาพมากที่สุดแต่ถ้าพูดถึงอุปกรณ์อย่าง เช่น แหวน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถสวมใส่ได้เหมือนกัน แต่แทบจะไม่มีใครทำแหวนที่สามารถเก็บข้อมูลสุขภาพได้เลยเพระแหวนนั้นมีขนาดเล็กทำให้การใส่เซนเซอร์หลายชนิดและแบตเตอรี่เข้าไปและทำให้ขนาดยังคงปกติอยู่นั้นทำได้ยาก แต่เมื่อทำได้แล้วก็มีข้อดีที่ดีกว่า Smart Watch คือผู้คนโดยส่วนใหญ่มักจะถอดนาฬิกาเมื่อนอนแต่ถ้าเป็นแหวนผู้คนจะใส่ด้วยตอนนอนได้ง่ายกว่าทำให้ OURA Ring มีข้อดีด้านการเก็บข้อมูลของผู้ใช้เมื่อนอนเพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อบอกความพร้อมในแต่ละวันให้ผู้ใช้ได้


OURA Ring ประกอบด้วย

ประกอบด้วยเซนเซอร์วัดอุณภูมิจำนวน 3 ตัวได้แก่ เซ็นเซอร์จับชีพจร เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและไจโรสโคป มีหน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูลย้อนหลังได้นานถึง 6 สัปดาห์ ในส่วนของแบตเตอรี่ที่ใช้ได้ถึง 7 วันและใช้เวลาชาร์จแค่เพียง 20 – 80 นาทีเท่านั้น ตัวแหวนทำจากไทเทเนียมเคลือบด้วยคาร์บอนทำให้แข็งแรงและกันการขีดข่วน กันน้ำและช่วยทำให้ผู้ใช้ที่แพ้โลหะสามารถใส่ได้ ปัจจุบัน OURA Ring Generation 3 ราคา $299 USD หรือประมาณ 11,245.49 บาท


OURA Ring การนำไปประยุกต์ใช้

สำหรับตัว OURA Ring ที่สามารถเก็บข้อมูลร่างกายด้านต่างๆได้โดยใช้เซ็นเซอร์หลายชนิด ถ้าเกิดว่าเรานำไปประยุกต์ใช้โดยการเปลี่ยนเซ็นเซอร์บางชิ้น เพื่อช่วยในการตรวจจับร่างกายให้มากขึ้นเราก็จะสามารถใช้แหวนเพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ เช่นการใช้แทนถุงมือใหญ่ๆที่ใช้ตรวจจับการเคลื่อนไหวเป็นแหวนที่แค่เราสวมใส่ก็สามารถตรวจจับได้Author/Translator

Theeranan Anuphan