เริ่มใช้งาน lidar-bot ด้วย Arduino IDE

LidarBot เลือก DOCUMENT –> Platform “Arduino” หรือ กด link Arduino Development Environment Setup  (ทำขั้นตอนที่ 1-4)

เริ่มการติดตั้ง M5Stack บน Arduino IDE

เปิดโปรแกรม Arduino IDE เข้าไปที่ File –> Preferences->Settings นำ link ไปวางใน Additional Development Board Management URLs:
https://static-cdn.m5stack.com/resource/arduino/package_m5stack_index.json

Select Board Manager in the sidebar, search for M5Stack(M5Stack as an example), and click Install

Library management with the Arduino IDE 2.X (ทำขั้นตอนที่ 1-3 link)

Library ที่ติดตั้ง M5Unit-ENV, M5Stack

Link upload lidar-bot จะได้ไฟล์ Applications-LidarBot
เข้าไปที่ Applications-LidarBot/LidarBot/Example/LidarBot_CarMain_V1.1/ และ เปิดไฟล์และ upload LidarBot_CarMain_V1.1.ino

เข้าไปที่ Applications-LidarBot/LidarBot/Example/LidarBot_RemoteController_V1.2/ จากนั้น เปิดไฟล์และ upload LidarBot_RemoteController.ino