IoT Control LED Light ผ่าน Blynk

IoT Control LED Light ผ่าน Blynk

ที่มาและปัญหา : เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน IOT โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการสั่ง ควบคุมการ เปิด – ปิด Led ออนไลน์ ผ่าน BLYNK Application Cloud platform

สมมุติฐาน : สามารถควบคุมการทำงานของ Led ผ่าน BLYNK App ได้ โดยเป็นการควบคุม LED แบบ Cube 3x3x3

ขอบเขตการศึกษา : Program Visual Studio

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : การเรียนรู้ concept พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมและสามารถเขียน data structure เบื้องต้น

ผลงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

BLYNK Application Cloud platform

Blynk เป็น platform ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อบอร์ดชนิดต่าง ๆ ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้แล้วสามารถควบคุมการทำงานได้ง่ายขึ้น

โดยบริการของ Blynk มี 3 ส่วนคือ

  1. Mobile Application สำหรับควบคุมหรือดูข้อมูล
  2. Cloud Service สำหรับเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์
  3. Library สำหรับเขียนคำสั่งเชื่อมต่อกับ Cloud Service 

หลักการทำงานของแอปพลิเชั่น Blynk 

Blynk ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนั้นข้อกำหนดเพียงอย่างเดียวคืออุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ไม่ว่าเราจะเลือกการเชื่อมต่อแบบใดก็ตาม Ethernet, Wi-Fi หรืออาจจะเป็น ESP8266 ไลบรารี่ของ Blynk และคำสั่งตัวอย่างจะช่วยให้ออนไลน์ โดยเชื่อมต่อกับ Blynk Server และจับคู่กับสมาร์ทโฟน

รูปที่ 1 แสดงผังในการใช้ Blynk app ในการสั่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอินเตอร์เน็ต

การที่จะให้ Arduino เชื่อมต่อออกจากเครือข่ายภายใน จำเป็นต้องสร้างเซิร์ฟเวอร์ Blynk ขึ้นมา โดยจะจัดการกับการรับรองความถูกต้องและการสื่อสารทั้งหมดและยังเก็บข้อมูลบนบอร์ดในขณะที่สมาร์ทโฟนออฟไลน์ เซิร์ฟเวอร์ Blynk ทำงานบนเทคโนโลยี Java และเป็นโอเพนซอร์ส สามารถเรียกใช้งานได้ภายในอุปกรณ์หากต้องการใช้งานจริง การรับส่งข้อความระหว่างแอพพลิเคชั่นเคลื่อนที่ Blynk Server และ Arduino ใช้โปรโตคอลไบนารีที่ง่ายและมีขนาดเล็กและรวดเร็วผ่านซ็อกเก็ต TCP/IP 

การใช้งานอุปกรณ์ร่วมกับแอปพลิเคชั่น Blynk 

Blynk ไม่ใช่แอปพลิเคชั่นที่ทำงานเฉพาะกับอุปกรณ์ที่เฉพาะเจาะจง แต่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนบอร์ดที่มักใช้อยู่ทั่วไป เช่น Arduino NodeMCU ESP8266 และทำงานได้กับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android และอื่น ๆ

การติดตั้ง BLYNK APP

BLYNK เป็น APP ฟรี รองรับการทำงานทั้ง Android และ IOS เร่ิมด้วยการค้นหา ชื่อ APP ให้พิมพ์คำว่า “blynk” ใน STORE ของแต่ละ OS ก็จะพบกัน BLYNK APP ทั้งนี้เวอร์ชันอาจแตกต่างกันไปบ้าง เพราะผู้พัฒนาอัพเดทรุ่นใหม่เสมอ เจอแล้วก็ให้ติดตั้งเลย

ภาพรวมรายละเอียดโดยรวมของระบบ

Video Tutorial + Schematics

จัดทำโดย

63340700402 นางสาวเมธิณี แสงประดิษฐ์