FOBI

FOBI

image

สารบัญ

FOBI คืออะไร

FOBI คือหุ่นยนต์ที่ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้ สามารถรับคำสั่งเสียงภาษาไทยกับมนุษย์ได้และยังสามารถเชื่อต่อกับอุปกรณ์ IoT โดยคุณสมบัติของ FOBI มีดังนี้

  • พูดตอบโต้กับคนได้
  • หันหน้าตามคนได้
  • เล่นมุกตลกได้
  • ควบคุมอุปกรณ์ IoT ได้

*เป็นการศึกษาและพัฒนาต่อจากงาน Thesis ของนักศึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้)

การออกแบบและพัฒนาระบบ

ขั้นตอนการพัฒนาระบบ

ผลของการพัฒนาระบบ

สมาชิก

นายภูวนันท์ น้อยแวงพิม
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

นายพงษ์พัฒน์ ศรีทอง
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เพิ่มเติม

อ่านข้อมูลเพิ่มใน github ของผู้ออกแบบและพัฒนาระบบที่นี่ [Link]